Wie zijn wij?

We zijn in 1991 opgericht door Jeroen van Esch. Als directeur staat hij nog steeds voor de klas.

We zijn als docentencollectief, didactische contentleveranciers van modulair studiemateriaal voor onderwijs, begeleiding en toetsing. We geloven in:
- eenvoud en structuur
- in papier en digitaal
- in praktijk en theorie
- in het samen sterker staan dan alleen ofwel wat we doen is 'vóór en dóór docenten'.

Het docentencollectief bestaat uit diverse docent-auteurteams die inhoudelijk begeleid worden door docent-uitgevers. Onze docent-uitgevers zorgen onder andere voor borging naar de praktijk (bedrijven, natives). Op kantoor hebben we een team zitten wat zorgt voor de interne- en externe ondersteuning.

Onze visie wordt bepaald door ervaringen, gesprekken met docenten en datgene wat werkt op scholen. We volgen actuele ontwikkelingen en trends. We zijn geen begeleidingsdienst maar met onze 'met beide benen in de modder staande' ervaringen gecombineerd met toekomstvisie, durven we ons een professionele ondersteuner te noemen.

We zijn en blijven een kleinschalige, persoonsgerichte (bourgondische) en netwerkgerichte organisatie gericht op het leveren van betaalbare kwalitatieve content. We hebben geen accountmanagers, productmanagers, promotieteams. De ervaringen met onze leermiddelen doet het verkoopgerichte werk.

Kortom: We zijn en blijven een 'delende organisatie'. Heeft u een vraag of een wens, of wilt 'iets delen', neem contact op met Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl, 073-6130309). 

We zijn een uitgeverij 'vóór en dóór docenten'!

De docent is de inspirator en regisseur van het onderwijs.

 

Jeroen van Esch is in 1984, na zijn PABO, werkzaam geweest op een ZMLK-school en in het vormingswerk. Dit laatste triggerde hem voor het werk van methodeontwikkelaar en het geven van les in ondernemersvakken. Parttime is hij
daarna in 1987 begonnen aan de opleiding 'economische wetenschappen'. Tijdens zijn studie was hij werkzaam
op het VWO en MBO. Voor dit laatste type onderwijs ontwikkelde hij in 1989-1991, samen met Kees Koens en met ondersteuning van docenten uit het land, zijn eerste methode:
Marketing in Toerisme en Recreatie. Aangezien grote uitgeverijen dit niet wilde uitgeven, startte hij in zijn afstudeerjaar (1991) een uitgeverij: 'Uitgeverij De Toerist'.

In de jaren daarna ging hij door met ontwikkelen van materiaal voor toerisme en recreatie. Er sloten zich steeds meer docenten bij hem aan. In 2004 breidde hij het docentencollectief uit voor de opleiding Facilitaire Dienstverlening. Hiervoor heeft hij toentertijd 'Uitgeverij De Dienst' opgericht. In 2008 kwam daar het docentencollectief voor Horeca bij.

Sinds 2010 gaan beide uitgeverijen verder onder de naam 'Uitgeversgroep'. Onder deze naam heeft Jeroen het docentencollectief
steeds verder uitgebreid, nu met zo'n 200 docent-auteurs, die worden begeleid door 6 docent-uitgevers en een 'helpdesk' van 5 FTE.
De organisatie is in al die jaren niet gewijzigd: kleinschalig, persoonlijk, netwerkgericht.

Ook voor Jeroen van Esch is er eigenlijk niet veranderd. Hij staat nog steeds voor de klas, ontwikkelt studiemateriaal en begeleidt diverse docentencollectieven.

5-jarenplan

Elk lustrum viert Jeroen van Esch op of rond 1 april met o.a. de presentatie van zijn 5-jarenplan. De maanden voorafgaand aan dat lustrumfeest neemt Jeroen een sabbatical. Na de eerste maand van zijn sabbatical, maakt hij op basis van een reflectie op zijn persoonlijke leven, zijn docentschap en het ondernemerschap, keuzes. De maanden daarna onderzoekt hij trends en ontwikkelingen waarna hij zijn 5 jarenplan in één A4 uitwerkt:

 1. Analyse
 2. Doelstelling
 3. Marketingstrategie en strategische boodschap
 4. De fasen per jaar
 5. Financiële onderbouwing

Elk jaar wordt een fase uitgewerkt in een gedetailleerd jaarplan.

De vijf-jarenplannen:

 • 1991 - 1995: het opzetten van diverse docentencollectieven voor toerisme / recreatie
 • 1995 - 2000: het modulair denken en werken
 • 2000 - 2005: het verbreden van het docentencollectief en modulaire aanbod
 • 2005 - 2010: het metadateren van leermiddelen en plaatsen in een digitaal leermiddelenplein
 • 2010 - 2015: het omvormen van boeken naar E+Boeken (papier en digitaal) voor MBO en VMBO
 • 2015 - 2020: het door docenten arrangeren van onderwijs (loopbaanleren en 'spotify' voor onderwijs)

Organisatiemodel:

Middels het onderstaande schema worden zowel zijn activiteiten als die van het personeel weergegeven:

 

 

 

Terug naar 'Wie zijn wij?'

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software