De nieuwe leerweg 2021

   

Vanaf 2021 gaan vmbo GL en vmbo TL/mavo een gezamenlijk programma draaien waarin, naast de avo vakken, ook ruimte komt voor de praktische component.

De voorlopige naam hiervoor is: De Nieuwe Leerweg, dit is niet de definitieve benaming. Hoe dit programma er uit gaat zien is nog niet duidelijk. We updaten deze pagina zodra hier nieuwe informatie over bekend is.

Als specialist in het ontwikkelen van beroepsgericht en praktisch lesmateriaal willen we u graag meenemen in onze visie. We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van methodes waarin, naast theorie ook de praktische component aan bod komt. Onze materialen worden ontwikkeld door docent-auteurs. Ook de lesmethodes voor de nieuwe leerweg worden door hen ontwikkeld.

Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor digitale nieuwsbrieven over De Nieuwe Leerweg. Zodra er meer informatie over dit onderwerp is ontvangt u van ons bericht. Aanmelden kan via deze link.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen, stuur dan een mail naar Tanja Mols, t.mols@uitgeversgroep.nl

Uitgangspunten Uitgeversgroep mbt De Nieuwe Leerweg

Algemene uitgangspunten

 •  De leerling krijgt de stof middels twee manieren aangeboden:
  • Hoofdstukken met theorie en verwerkingsopdrachten.
  • Praktijkopdrachten inclusief beroepsgerichte stappenplannen.
 • Docent- én leerlinggericht
  • Docent: omvangrijke ondersteuning.
  • Leerling: milde sturing, zelfstandig werken.
  • Belang van LOB geven we vorm middels een aparte methode LOB (procesbegeleider en profielwerkstuk zijn hierin opgenomen).
 • De methode borgt de gestelde exameneenheden.
 • De methode sluit aan bij actuele ontwikkelen binnen diverse beroepen.
 • De praktijkgerichte component kan binnen de school worden uitgevoerd.

 

Uitgangspunten concept

Uiteraard is een en ander afhankelijk van het definitieve programma van ‘De Nieuwe Leerweg’.

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software