De nieuwe leerweg 2021

   

Vanaf 2021 gaan vmbo GL en vmbo TL/mavo een gezamenlijk programma draaien waarin, naast de avo vakken, ook ruimte komt voor de praktische component.

De voorlopige naam hiervoor is: De Nieuwe Leerweg, dit is niet de definitieve benaming. Hoe dit programma er uit gaat zien is nog niet duidelijk. We updaten deze pagina zodra hier nieuwe informatie over bekend is.

Als specialist in het ontwikkelen van beroepsgericht en praktisch lesmateriaal willen we u graag meenemen in onze visie. We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van methodes waarin, naast theorie ook de praktische component aan bod komt. Onze materialen worden ontwikkeld door docent-auteurs. Ook de lesmethodes voor de nieuwe leerweg worden door hen ontwikkeld.

Uitgeversgroep informeert u graag

 •  vmbo-conferentie op 13 maart 2019 in Den Bosch

Op woensdag 13 maart staat de Uitgeversgroep met een stand op de informatiemarkt van de vmbo-conferentie. Bezoek ons daar gerust, we maken graag kennis met u. 

 • Informatiemiddagen

In maart 2019 organiseren we een aantal informatiemiddagen, verspreid over het land. Hiervoor  nodigen we u van harte uit.

 • dinsdag 26 maart 2019  -  Eindhoven  -  van 13:00 uur tot 15:30 uur
 • woensdag 27 maart 2019  -  Dordrecht  -  van 13:00 uur tot 15:30 uur
 • donderdag 28 maart 2019  -  Zwolle  -  van 13:00 uur tot 15:30 uur


Tijdens deze informatiemiddagen brengen we u op de hoogte van de verschillende manieren waarin, binnen onze visie, de praktijkgerichte component vorm kan krijgen.

Tevens bieden wij u inzage in de manier waarop wij de lesmethodes voor De Nieuwe Leerweg vorm willen geven. Uiteraard kunt u ook uw wensen uiten betreffende de methode. 

Klik hier om u aan te melden voor een van deze informatiemiddagen.

U kunt zich inschrijven voor digitale nieuwsbrieven over De Nieuwe Leerweg.
Wilt u zich hiervoor aanmelden, dan kunt u zich via deze link inschrijven voor de nieuwsbrief.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen, stuur dan een mail naar Tanja Mols, t.mols@uitgeversgroep.nl

Uitgangspunten Uitgeversgroep mbt De Nieuwe Leerweg

Algemene uitgangspunten

 •  De leerling krijgt de stof middels twee manieren aangeboden:
  • Hoofdstukken met theorie en verwerkingsopdrachten.
  • Praktijkopdrachten inclusief beroepsgerichte stappenplannen.
 • Docent- én leerlinggericht
  • Docent: omvangrijke ondersteuning.
  • Leerling: milde sturing, zelfstandig werken.
  • Belang van LOB geven we vorm middels een aparte methode LOB (procesbegeleider en profielwerkstuk zijn hierin opgenomen).
 • De methode borgt de gestelde exameneenheden.
 • De methode sluit aan bij actuele ontwikkelen binnen diverse beroepen.
 • De praktijkgerichte component kan binnen de school worden uitgevoerd.

 

Uitgangspunten concept

Uiteraard is een en ander afhankelijk van het definitieve programma van ‘De Nieuwe Leerweg’.

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software