Nieuwe leerweg 2021

  blokken nieuwe leerweg-38.png

Nieuwe Leerweg

Theoretisch leren met een sterk praktijkgericht programma!

Vanaf 2021 gaan vmbo GL en vmbo TL/mavo een gezamenlijk programma draaien waarin, naast de avo vakken, ook ruimte komt voor de praktische component.

De voorlopige naam hiervoor is de Nieuwe Leerweg, dit is niet de definitieve benaming. Met de komst van deze ‘Nieuwe Leerweg’ komt er een mooie maar ook grote uitdaging aan. Als educatieve uitgeverij, werkend vanuit een collectief van docenten, komen en zijn we graag in contact met coördinatoren/docenten van de ‘Nieuwe Leerweg’. Zo kunnen we hen, zeker de komende pilotjaren, ondersteunen met informatie én met theorie- en praktijkgericht (pilot)materiaal met als doel: Samen sterk onderwijs maken, vóór en dóór docenten.

Even kennismaken

‘Samen sterk onderwijs maken, vóór en dóór docenten’ is ook al jaren onze missie. We ontwikkelen inmiddels bijna 30 jaar, met 300 docent-auteurs betaalbare, flexibel inzetbare content voor het praktijk- cq. beroepsgerichte onderwijs. We zijn een kleine wendbare en servicegerichte organisatie die scholen  cq. docenten graag helpt in het klaarstomen van jongeren voor hun toekomst. Een belangrijke basis daarvoor wordt namelijk gelegd in het onderwijs. Zeker in het voortgezet onderwijs waar leerlingen zich oriënteren en de eerste stappen zetten naar al het moois dat voor hen in het verschiet ligt.

De komende jaren draait een pilot om de gemengde en de theoretische leerweg samen te voegen tot een nieuwe leerweg: theoretisch leren aangevuld met een sterk praktijkgericht programma. Vanaf schooljaar 2021/2022 gaat de pilot met leerlingen van start en, zoals nu beoogd, wordt de nieuwe leerweg in 2024 op alle gl- en tl-scholen ingevoerd. Intussen zijn wij als uitgever volop bezig met het ontwikkelen van de eerste methodeconcepten voor de nieuwe leerweg. Een proces waar we u graag als school bij betrekken.

In de uitklapmenu’s hieronder vindt u meer informatie over de komende pilotjaren, onze activiteitenkalender en hoe u op de hoogte blijft van onze laatste ontwikkelingen. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet.   

Vóór en dóór docenten; samen sterk onderwijs!

Veel succes en hopelijk tot ziens!

Tanja Mols

Uitgever Nieuwe Leerweg

(t.mols@uitgeversgroep.nl)

Mailinglist

Bent u geïnteresseerd, dan nodigen we u uit zich hieronder aan te melden voor onze mailinglist. Dan ontvangt u informatie over onze landelijke informatiedagen, krijgt u digitale nieuwsbrieven en delen we onze concepten. Maar we volgen ook graag uw ontwikkelingen. We zijn benieuwd naar uw zoektocht, bevindingen en aanpak voor de nieuwe leerweg. Heeft u bijvoorbeeld vragen of wilt u een keer van gedachten wisselen hierover? We videobellen graag en komen ook, indien gewenst, langs bij u op school. 

Inschrijfformulier mailinglist Nieuwe Leerweg

Inschrijving mailinglist Nieuwe Leerweg
Evt. Ik wil ook de volgende collega's inschrijven voor de mailinglist:
Evt. Schoolgegevens (voor schriftelijke nieuwsbrieven):
Opmerkingen
Privacy (Kijk voor de privacyverklaring op: www.uitgeversgroep.nl/privacy)

Nieuwe leerweg: 2020-2024 (bron: Sterk Beroepsonderwijs)

Nieuwe leerweg: activiteitenoverzicht 2020-2024 (bron: Sterk Beroepsonderwijs)

Periode Activiteiten vanuit Sterk Beroepsonderwijs
Juni tot en met september 2020: Aanmeldperiode scholen voor pilot de nieuwe leerweg
November/december 2020:   Bekendmaking pilotscholen
Januari 2021 tot en met juli 2021: Start pilot zonder leerlingen
Augustus 2021 tot en met juli 2024:   Pilotjaren met leerlingen
Augustus 2024:     Invoering nieuwe leerweg op alle gl- en tl-scholen

De data zijn onder voorbehoud. Kijk hiervoor ook altijd op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Activiteitenkalender 2021/2022: Uitgeversgroep

Activiteitenkalender Uitgeversgroep schooljaar 2021/2022

Als uitgever zitten wij niet stil. In het overzicht hieronder ziet u in een oogopslag onze activiteiten voor schooljaar 2021/2022 rond betreffende de nieuwe leerweg:

Periode Activiteiten Uitgeversgroep
Juni / juli 2020

Enquete Nieuwe Leerweg

Kennismakingsbrief

Samenstellen mailinglist

juli / augustus 2020

Opstellen eerste uitgangspunten

Eerste brainstormsessies auteurteams

Ontwikkelen concepten met een theorie-hoofdstuk, praktijkopdracht en een projectopdracht voor Commerce (E&O), Care (Z&W), Event (D&P), Health (T&T/HBR) en Office (I&T/E&O). 

September 2020

Tweede kennismakingsbrief

Aanvullen mailinglist

Deelnemers mailinglist ontvangen uitnodigingen voor openingswebinar en eerste landelijke informatiedagen.

Deelnemers mailinglist ontvangen eerste concepten op hun digitale boekenplank. 

Oktober 2020

Doorontwikkeling conceptmaterialen.

Openingswebinar voor deelnemers mailinglist.

November 2020

Doorontwikkeling conceptmaterialen.

Landelijke informatiedagen in Eindhoven, Dordrecht en Zwolle voor deelnemers mailinglist.

December 2020

Afwerken conceptmaterialen tot pilotmaterialen: Definitief inzetbare leermiddelen vanaf januari 2021 voor pilotscholen die al van start willen gaan.

Deelnemers mailinglist ontvangen brochure definitieve pilotmaterialen en de defintieve pilotboeken op hun digitale boekenplank.

Januari 2021 Presentatie Uitgeversgroep en de Nieuwe Leerweg op de diverse beurzen zoals de NOT 2021
Februari 2021

Ontwikkeling nieuwe conceptmaterialen.

Deelnemers mailinglist ontvangen uitnodigingen voor  tweede ronde van landelijke informatiedagen in Eindhoven, Dordrecht en Zwolle.

Maart 2121

Ontwikkeling nieuwe conceptmaterialen.

Tweede ronde van landelijke informatiedagen in Eindhoven, Dordrecht en Zwolle voor deelnemers mailinglist.

April 2021

Ontwikkeling nieuwe conceptmaterialen.

Evaluatie pilotmaterialen.

Schoolwebinars/-bezoeken.

Mei 2021

Ontwikkeling nieuwe conceptmaterialen.

Evaluatie pilotmaterialen.

Schoolwebinars/-bezoeken.

Juni 2021

Oplevering nieuwe definitieve materialen (aangepaste pilotmaterialen en doorontwikkelde conceptmaterialen).

Gebruikersdagen.

Gebruikerwebinars.

  Bovenstaande informatie is onder voorbehoud. 

Voorlopige uitgangspunten Uitgeversgroep mbt Nieuwe Leerweg

Momenteel zijn we druk bezig met het inventariseren van wensen en het ontwikkelen van onze eerste concepten. De eerste conceptleermiddelen verwachten we eind 2020 op te leveren. Hieronder onze uitgangspunten in een notendop:

Per (toekomstig) examenonderdeel / profielvak bieden we een E+totaalmethode (papier en digitaal): 

  • Hoofdstukken met theorie en verwerkingsopdrachten;
  • Interne praktijkopdrachten inclusief praktische stappenplannen;
  • Externe projectopdrachten. 

Het studiemateriaal is docent- én leerlinggericht:

  • Docent: omvangrijke ondersteuning.
  • Leerling: denkkader ontwikkelen, milde sturing, zelfstandig werken, samenwerken.
  • Belang LOB komt aan bod in praktijk- en projectopdrachten en via een aparte methode LOB (procesbegeleider en profielwerkstuk zijn hierin opgenomen).

Borging, praktijk en actualiteit:

  • Borgt de gestelde exameneenheden.
  • Sluit aan bij actuele ontwikkelen/trends uit de praktijk.
  • Interne praktijkopdrachten die binnen school kunnen worden uitgevoerd.
  • Externe projectopdrachten die buiten school kunnen worden uitgevoerd, bij bedrijf of organisatie.

Uiteraard is een en ander afhankelijk van het definitieve programma van ‘De Nieuwe Leerweg’.

Hieronder wordt grafisch ons concept alsmede de docentenondersteuning weergegeven: 

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software