E-Boek 3.0

E+Boeken en E-Boeken

Onze boeken noemen we E+Boeken omdat we papieren boeken uitgeven inclusief een unieke licentiecode (achterzijde kaft) voor toegang tot het  zogenaamde E-Boek (digitale boek) van het papieren boek. Docenten en/of leerlingen/studenten hebben hierdoor de vrijheid om een boek en/of laptop te gebruiken.

De digitale omgeving van de boeken (softwareversie ofwel E-boekversie) wordt elk jaar doorontwikkeld. In de zomervakantie voeren we dan de updates door. Afgelopen zomervakantie is E-boek 3.0 doorgevoerd voor de PW, VMBO- en Entree-boeken. Vanaf 2020 worden ook de nieuwe drukken van de MBO-boeken omgezet naar E-boek 3.0.

E-boek 3.0 voor VMBO- en Entreeboeken 2019

De VMBO- en Entree-boeken zijn inmiddels verschenen met E-boek 3.0. Alles is uitgebreid getest en werkt. We hebben nog wel enige achterstand in het linken van (invulbare) opdrachten. Hierdoor kunnen er bij bepaalde boeken nog niet altijd notities en antwoorden digitaal ingevuld/opgeslagen worden. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt . Natuurlijk kan er wel gewoon gewerkt worden met het E-boek. 

Extra functionaliteiten in E-boek 3.0

 De volgende functionaliteiten zijn in de nieuwe E-boek 3.0 toegevoegd:

 • Als docent kan je notities delen met individuele leerlingen cq. gehele klas cq. klassen cq. groepen (bijvoorbeeld collegae).
 • Als leerling kan je bij elke opdracht, uitwerkingen/antwoorden plaatsen.
 • De docent kan voortgang (‘kamelenrace’) zien:
  • Op leerlingenniveau: welke leerlingen welke opdrachten gemaakt hebben;.
  • Op opdrachtniveau: welke opdrachten zijn door welke leerlingen gemaakt.
 • De docent kan ervoor kiezen om op eenvoudige of uitgebreide wijze feedback te geven aan de leerlingen.

Doordat er nu voortgangsrapportages gebouwd zijn in de E-boek 3.0, wordt het klassenbeheer (‘adressenboek’) niet meer per boek maar via Digiplein beheerd. Je kunt hierbij denken aan:

 • Klas aanmaken en leerlingen uit Digiplein aan klassen koppelen via een deelcode dan wel individueel toevoegen.
 • Aanpassen van klassen, bijvoorbeeld overzetten naar een nieuw schooljaar.
 • Leerlingen toevoegen en verwijderen uit klassen.
 • Groepen aanmaken uit Digiplein-gebruikers zoals groepjes leerlingen, vaksectie docenten, overleggroepjes (ook buiten je school om).

Dit is allemaal onderdeel van een veel groter plan, namelijk Digiplein voorbereiden op mogelijkheid van loopbaanleren.

Video

We hebben alvast een video opgenomen waarin de werking van E-boek 3.0 kort wordt toegelicht. Klik hier om de video te bekijken.

Tenslotte

We hebben alles uitgebreid getest. Mochten er toch problemen zijn of heeft u opmerkingen cq. wensen, laat het ons zogenaamde ‘Update-team’ weten. Wij zijn via telefoon (073 – 6130309), chat op site of per mail (helpdesk@uitgeversgroep.nl) bereikbaar:

Veel werkplezier ermee, namens het 'Update-team' Uitgeversgroep:

Lisse van Wijnen (l.vanwijnen@uitgeversgroep.nl)

Sander van Berkel (s.vanberkel@uitgeversgroep.nl)

Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl)

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software