Trainingen

Als docentencolectief staan we midden in het onderwijsveld. Onze insteek is om de docenten en directies te ondersteunen in zowel organisatorische, didactische als inhoudelijke keuzes. Activiteiten die we zelf dan wel op aanvraag ondernemen zijn:

  • presentaties op scholen aan vakgropen, teams en directies,
  • voorlichting op beurzen, congressen en andere evenementen,
  • begeleiden van ontwikkelgroepen binnen scholen,
  • methodebijeenkomsten voor vakdocenten,
  • docententrainingen op specifieke vakinhoudelijke en vakdidactische onderwerpen,
  • onze jaarlijkse DDOD (De Digitale OnderwijsDag),
  • en nog veel meer ............

Heeft u een wens of een vraag, neem contact op met Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl).

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software