Toetsen

Als docentencolectief staan we midden in het onderwijsveld. Onze insteek is om de docenten en directies te ondersteunen in zowel organisatorische, didactische als inhoudelijke keuzes met betrekking tot toetsing en examinering. Activiteiten die we zelf dan wel op aanvraag ondernemen zijn:

 • Voor theorie- en praktijkvakken
  • Competentie- cq. praktijkopdrachten in boeken die te gebruiken zijn voor praktijktoetsen cq. schoolexamens;
  • Toetsen die als wordbestanden in Digiplein te vinden zijn zodat docenten zelf op basis hiervan eigen toetsen kunnen samenstellen:
   • MC-toetsen per hoofdstuk;
   • Toetsen, cases, herhalingsopdrachten per boek met open en/of gesloten vragen;
  • Itemabanken in Quayn (online opvolger van Wintoets van De Rode Planeet) waarmee docenten zelf toetsen kunnen samenstellen op basis van:
   • boeken en hoofdstukken;
   • onderwerpen;
   • exameneisen;
   • niveaus.
  • Examengerichte praktijktoetsen:
   • BPV- ofwel stagepraktijkboeken per opleiding;
   • Uitstroomtoetsen in boeken die te gebruiken zijn voor schoolexamens (binnenschoolse praktijkexamens).
 • Voor Talen/Rekenen
  • Vaardigheidstrainingen in oefenbundels per niveau
  • Vaardigheidstoetsen die als wordbestanden in Digiplein te vinden zijn zodat docenten zelf op basis hiervan eigen toetsen kunnen samenstellen:
   • Vaardigheidsopdrachten cq. -toetsen per niveau cq. boek met open en/of gesloten vragen;
   • Voor MVT: Woordenlijsten (ook in WRTS beschikbaar).
  • Examengerichte taal- en rekentoetsen;
  • Herhalingsbladen (bij Rekenen) voor extra oefening op het gebied van bepaalde rekentechnieken.
 • Voor Loopbaan
  • Portfolio-opdrachten;
  • Online portfoliosysteem (Edupas).

Heeft u een wens of een vraag, neem contact op met Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl).

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software