Rekenen met Stimmit

Opbouw van de methode

De opbouw van de methode komt voort uit de speerpunten van de Uitgeversgroep. Het materiaal heeft een eenvoudige en structurele opbouw. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan een optimale afstemming tussen theorie en praktijk, waardoor de leerling de beroepscontext leert kennen. Het materiaal is door docenten ontwikkeld, wat de afstand tot het gebruik van de methode minimaliseert.

In ieder boek worden andere werkprocessen afgedekt. Klik hier om het servicedocument te bekijken.

Het aanbod

Praktisch gaat het tevens om een veelomvattend aanbod. Daarmee wordt bedoeld dat de gebruikers worden voorzien van meer dan alleen een lesboek. De Uitgeversgroep maakt gebruik van een papieren boek in combinatie met een digitale boek. Daarnaast is er per titel passende ondersteuning aanwezig binnen ‘Digiplein’,  de digitale omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan uitwerkingen, toetsen, PowerPointpresentaties en video’s. 

Het E+Boek geeft door middel van een licentiecode toegang tot de digitale versie van het boek. Hiermee kan de gebruiker op elke desgewenste plek het boek openen en gebruiken. De digitale versie is onder andere verrijkt door middel van video’s, links naar websites en eventuele invulbestanden. In de doorontwikkeling van digitaal onderwijsmateriaal zijn er vanaf 2016 nieuwe E+Boeken die interactief zijn. De leerling en docent krijgen hiermee de mogelijkheid gebruik te maken van het digitale schrift. Hierin kunnen notities aan pagina’s gekoppeld worden en vervolgens gedeeld worden met de docent. 

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software