Rekenen

Rekenen

Rekenen is te leren door het doen. 
OEFENEN, OEFENEN en nog meer OEFENEN.

Voor Rekenen bieden we leerwerkboeken. Alle boeken zijn E+. Dit betekent een papieren boek inclusief een licentie voor het verrijkte digitale boek. Onze methode biedt uitgebreide docentenondersteuning en extra training. 

Geïnteresseerd? Bekijk dan onderstaand uitklapmenu.


Enkele belangrijke afspraken in zake rekenexamens in VMBO/MBO:

 • Rekenen dient evenals Nederlands en Engels als een doorlopend vak gedurende de gehele opleiding ingezet te worden
 • Afsluiting middels VMBO-schoolexamens (SE) of MBO-Instellingsexamens (IE).
 • Men kan dus kiezen voor 1 of meerdere school- cq. instellingsexamens cq. -momenten.
 • Geslaagd voor rekenen indien minimaal het cijfer 4 behaald is en mits aan andere eisen voldaan is.
 • Ingangsdatum is Cohort 2019/2020 voor:
  • VMBO voorlaatste jaar (leerjaar 3)
  • MBO eerste jaars (dus vanaf leerjaar 1)

Wij bieden: 

 • Rekenmethodes per niveau;
 • Oefenbundels per niveau.
 • Abonnementen voor reken-schoolexamens per niveau
 • Ondersteuning via Digiplein (Digitaal Leermiddelenplein)
 • Facet-ondersteuning
 • Ondersteunend rekenboek bij Stimmit

Geïnteresseerd? Bekijk dan onderstaand uitklapmenu.

Rekenmethodes

Onze opzet:

We hebben per niveau (1F, 2F, 3F) en combiniveau (1F/2F) en 2F/3F) een bronnen- en werkboek in 1 :

 • tekstuele uitleg en video-uitleg van rekenvaardigheden (op diverse manieren);
 • verwerkings- en verdiepingsopdrachten;
 • vaardigheidstrainingen (oefenopdrachten) per hoofdstuk;
 • examentrainingen.

Onze aanpak:

 • Een korte instructie van de docent, eventueel met video-uitleg;
 • Rustig werken in een boek aan basis- en verdiepingsopgaven en bespreken van de antwoorden. Leerlingen met individuele rekenproblemen ondersteunen met extra oefenbladen. Afwisseling van lessen via video-quizen, projectbladen, rekenkaarten, etc.
 • Tenslotte leerlingen voorbereiden voor toetsen en examens middels onze vaardigheids- en examentrainingen.
 • Voort scholen die een online voortgang wensen hebben we quayn-voortgangstoetsen. Veel scholen laten de leerlingen dit 1 uur per week doen. Het andere uur (of twee uren) zijn ze klassikaal bezig.

Oefenbundels

Onze opzet:

We hebben per niveau een oefenbundel die ook naast andere methoden te gebruiken zijn:

 • 12 vaardigheidstrainingen (3 per vaardigheid);
 • 15 examentrainingen;
 • 3 projecttrainingen rondom een thema zoals verhuizen en vakantietrip.

Onze aanpak:

 • 1 lesuur maken van een training
 • 1 lesuur: bespreken van een training;
 • Afwisseling middels projecttrainingen, rekenspelletjes, etc.
 • Extra ondersteuning middels oefenbladen

Abonnementen voor reken-schoolexamens

We leveren school- ofwel instellingsexamens voor Rekenen 2F en 3F middels abonnementen Rekenvaardigheid 2F en 3F (Productcode ARV 2F en ARV 3F). In een abonnement zitten:

 • 4 Rekenvaardigheidsopdrachten
 • 1 oefenexamen
 • 3 rekenexamens (dus examen, herexamen, inhaalexamen)
 • Rekenproject.

Een abonnement kost 250 euro per jaar per afdeling en wordt als bestanden in september aangeleverd aan de abonnementshouder/besteller. We hebben een proefpakket met bovenstaande materialen ontwikkeld dat scholen voor een bedrag van 50 euro kunnen ontvangen.

Bestellen van abonnementen:

 • Klik hier voor het bestellen van zo'n voorbeeldpakket.
 • Klik hier voor het bestellen van abonnementen via de webshop.

Voormeer informatie.: Neem contact oip met Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl of 073-6130309).

 

Digitale ondersteuning (Digiplein en Facet)

We hebben ondersteunende leermiddelen ontwikkeld. Deze zijn via Digiplein gratis beschikbaar:

 • video-uitleg
 • oefenbladen
 • herhalingsbladen
 • extra examentrainingen
 • facet-uitwerkingen
 • en nog veel meer ......

Ondersteunend rekenboek bij Stimmit

We hebben in samenwerking met Stimmit een rekenboek met uitleg op alle rekenniveau’s ontwikkeld.

Ga naar de webshop. 

Kennismaken met Rekenen van de Uitgeversgroep?

Wilt u nader kennismaken met de methoden voor rekenen? Dat kan op de volgende manieren:

Digitale inzage voor docenten
Wenst u één of meerdere boeken in te zien, maak dan eerst een Digiplein-account aan. Na het inloggen zoekt u in de webshop het gewenste boek, u klikt op de kaft en u ziet de mogelijkheid: “Inkijkexemplaar toevoegen aan Mijn boekenplank”. Klik hierop en het boek staat vervolgens één maand ter inzage op uw boekenplank.

Wenst u het boek voor onbepaalde tijd op “Mijn Boekenplank”, stuur dan een e-mail naar j.vanesch@uitgeversgroep.nl onder vermelding van uw gebruikersnaam en de gewenste boekcode(s) die u op uw boekenplank wenst.

Presentatie bij u op school
Wenst u een presentatie bij u op school, dan kunt u een afspraak maken met de uitgever Jeroen van Esch via j.vanesch@uitgeversgroep.nl 

Digitale nieuwsbrief 
Ontwikkelingen voor Rekenen  en interessante informatiebijeenkomsten worden middels onze digitale nieuwsbrieven aangekondigd. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Rekenen.

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software