Rekenen

shutterstock_1222744597.jpg Rekenen - MBO

De nieuwe Rekenmethode van Uitgeversgroep is een nieuwe, actuele, creatieve en interactieve methode. Deze methode bevat uitgebreide ondersteuning, gevarieerde opdrachten, een docentenhandleiding, toetsen, PowerPointpresentaties en de mogelijkheid om de voortgang van uw studenten te volgen.

Alle boeken die voor Rekenen zijn ontwikkeld worden E+ uitgegeven. E+ betekent een papieren boek inclusief een licentie voor het verrijkte digitale boek. De digitale versie is verrijkt met ondersteunende video`s en interactieve opdrachten.


Als docentencollectief geloven we in:

  • eenvoud en structuur;
  • papier en digitaal;
  • praktijk en theorie;
  • het samen sterker staan, ofwel wat we doen is 'vóór en dóór docenten'.

De nieuwe Rekenmethode is gebaseerd op de nieuwe rekeneisen 2020.

Blokken - boekinformatie.JPG

De boeken worden opgedeeld in drie thema’s:

Thema 1: In je vrije tijd
Thema 2: Op school
Thema 3: Op je werkplek

Elke thema behandeld de vijf domeinen en sluit af met een eindopdracht.

1. Grootheden en eenheden
2. Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
3. Verhoudingen herkennen en gebruiken
4. Procenten gebruiken
5. Omgaan met kwantitatieve informatie

Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs

Op 14 juli 2020 is het rapport Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs gepubliceerd.
In het rapport wordt een beschrijving gegeven van vijf functionele domeinen op 3 niveaus, voor mbo 2, 3 en 4.
Het eindrapport van de commissie kunt u hier downloaden.

Het voornemen is dat de nieuwe rekeneisen per studiejaar 2021/2022 ingaan. Voor studenten in opleidingen van niveau 2, 3 en 4 die vanaf 1 augustus 2021 starten met een nieuwe opleiding, zijn de eisen onderdeel van het kwalificatiedossier en gaat de hoogte van het behaalde resultaat meetellen voor het behalen van het diploma.

Interesse?

Benieuwd hoe deze methode eruit gaat zijn of wilt u graag meewerken aan deze nieuwe methode?

Neem dan contact op met de uitgever: Kim de Bakker - k.debakker@uitgeversgroep.nl

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software