Rekenen

Rekenen

METHODE: REKENEN TOTAAL

We hebben per niveau een E+leerwerkboek waarin zowel theorie, opdrachten als examenvoorbereiding (vandaar de naam totaal) in verwerkt is:

  • Inhoud:  theorie met uitleg op diverse manieren, zeer veel opdrachten, vaardigheidstrainingen (herhaling) en examentraingen;
  • Didactiek: Een korte instructie van de docent, eventueel met video-uitleg, rustig werken in een boek aan basis- en verdiepings opgaven en bespreken van de antwoorden.

Leerlingen met individuele rekenproblemen worden ondersteund met extra trainingsbladen. De boeken bevatten tevens vaardigheids- en examentrainingen.

EXAMENTRAINING: OEFENBUNDEL REKENEN

In de leerwerkboeken van Rekenen Totaal zijn onderstaande trainingen opgenomenVoor scholen die niet met de methode Rekenen Totaal werken hebben we daarom losse oefenbundels per niveau. Daarin zitten:

  • vaardigheidstrainingen voor de vier vaardigheden;
  • examentrainingen (30 vragen gebaseerd op CITO-examens).

ONLINE EXAMENTRAINING MET QUAYN

Om leerlingen goed voor te bereiden op de landelijke digitale examens werken we met het online toetsprogramma Quayn (online opvolger van WinToets van De Rode Planeet).

  • Leerlingen kunnen zelf een schooljaarlicentie kopen voor 10 euro per rekenniveau 1F, 2F of 3F per schooljaar.

  • Scholen kunnen een abonnement nemen op 1 of meerdere itembanken Rekenen voor 250 euro per schooljaar per niveau (1F, 2F en/of 3F). Voor meer informatie: j.vanmosseveld@uitgeversgroep.nl of 073-6130309.

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software