Online toetsen

Ook op het gebied van digitaal toetsen willen we docenten graag ondersteunen.Onlinetest.jpg
Naast de opties voor het afnemen van ‘traditionele’ toetsen, willen we je via deze pagina wijzen op de mogelijkheden voor andere toetsvormen.

Wanneer je digitaal toetst, heb je minder zicht op wat studenten doen tijdens de toets dan in fysiek onderwijs. Je kunt er voor kiezen om de toets als open boek toets in te zetten. Daarnaast kun je via programma’s zoals Teams aan de studenten vragen om de camera aan te laten staan. Je kunt dan op afstand monitoren of de student naar het scherm kijkt. Uiteindelijk blijft de school verantwoordelijk om de juiste maatregelen te nemen en de waarde van het diploma te borgen.

De Uitgeversgroep biedt een aantal opties op het gebied van digitaal toetsen aan. 
Mocht je tips of aanvullingen hebben dan horen we dat heel graag.

Online toetsen VMBO

Digitaal toetsen VMBO

Digitaal toetsen met Quayn
Voor alle hoofdstuktoetsen voor de vmbo-boeken is een zip-bestand beschikbaar die je kunt importeren in Quayn. Je kunt de zip-bestanden vinden bij de docentenondersteuning van het betreffende boek. De stappen voor het downloaden en uploaden van toetsvragen in Quayn vind je in de handleiding Quayn. Klik hier om deze te downloaden.

Om het programma Quayn te kunnen gebruiken, dient de school te beschikken over een licentie voor dit programma. Licenties voor studenten zijn tot 1 augustus €0,50 per student. Je kunt de licenties regelen via: info@drp.nl

Gratis online toets-tools
Ben je als docent op zoek naar gratis online toets-tools? Je kunt met programma’s zoals Google Forms, Microsoft Forms, Questbase, Kahoot, Socrative of Quizlet toetsen of oefeningen maken en deze met studenten delen.

Een effectieve leerstrategie voor studenten is ook om studenten zelf toetsvragen of ‘flashcards’ te laten maken. In programma’s zoals Kahoot en Quizlet kun je studenten stimuleren om zelf toetsvragen te maken en deze vervolgens te delen jou en/of medestudenten.

Wij kunnen de hoofdstuktoetsen vanuit Quayn omzetten naar een importbestand voor Kahoot, Socrative of Quizlet. Mocht je hier interesse in hebben, mail dan de gewenste boekcode(s) en hoofdstuktitel(s) naar m.hoogstede@uitgeversgroep.nl.


Word-bestanden delen
Op Digiplein staan bij alle boeken toetsen in Word. In deel A staan de toetsvragen per hoofdstuk. In deel B staan de antwoorden. Deze bestanden kun je delen met jouw studenten via het tabblad 'Ondersteuning Eigen bestanden'. Selecteer het hoofdstuk dat je wilt delen en sla dit op als een apart bestand op jouw computer. Deel vervolgens dit bestand met jouw studenten.

Alle informatie over het delen van bestanden via Digiplein vind je in de handleiding 'Bestanden delen met studenten'.
Klik hier om deze te downloaden. 


Overige toetsvormen
Juist in deze tijd is het goed om te beseffen dat er naast traditionele toetsen met open en gesloten vragen, ook meer creatievere vormen van toetsen mogelijk zijn. Denk aan het maken van een vlog, advertentie, folder, ondernemingsplan, recept of portfolio. Het is hierbij van belang dat een student weet wat hij moet inleveren (video, tekst), aan welke criteria dit moet voldoen en waarop de student wordt beoordeeld. De praktijkopdrachten, praktijktoetsen of examenvoorbereidingsopdrachten kunnen hiervoor ingezet worden.   

 

Online toetsen MBO

Digitaal toetsen MBO

Digitaal toetsen met Quayn

Op Digiplein zijn per hoofdstuk toetsvragen beschikbaar in Word. Wij kunnen deze toetsvragen klaarzetten in het online toetsprogramma Quayn. Wij bieden de toetsvragen aan in een zip-bestand die je zelf kunt downloaden en uploaden. Mocht je hier interesse in hebben, mail dan de gewenste boekcode(s) en hoofdstuktitel(s) naar m.hoogstede@uitgeversgroep.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat je binnen 3 werkdagen beschikt over de toetsvragen.

Om het programma Quayn te kunnen gebruiken, dient de school te beschikken over een licentie voor dit programma. Licenties voor studenten zijn tot 1 augustus €0,50 per student. Je kunt de licenties regelen via: info@drp.nl

Gratis online toets-tools
Ben je als docent op zoek naar gratis online toets-tools? Je kunt met programma’s zoals Google Forms, Microsoft Forms, Questbase, Kahoot, Socrative of Quizlet toetsen of oefeningen maken en deze met studenten delen.

Een effectieve leerstrategie voor studenten is ook om studenten zelf toetsvragen of ‘flashcards’ te laten maken. In programma’s zoals Kahoot en Quizlet kun je studenten stimuleren om zelf toetsvragen te maken en deze vervolgens te delen jou en/of medestudenten.

Wij kunnen de hoofdstuktoetsen vanuit Quayn omzetten naar een importbestand voor Kahoot, Socrative of Quizlet. Mocht je hier interesse in hebben, mail dan de gewenste boekcode(s) en hoofdstuktitel(s) naar m.hoogstede@uitgeversgroep.nl.


Word-bestanden delen
Op Digiplein staan bij alle boeken toetsen in Word. In deel A staan de toetsvragen per hoofdstuk. In deel B staan de antwoorden. Deze bestanden kun je delen met jouw studenten via het tabblad 'Ondersteuning Eigen bestanden'. Selecteer het hoofdstuk dat je wilt delen en sla dit op als een apart bestand op jouw computer. Deel vervolgens dit bestand met jouw studenten.

Alle informatie over het delen van bestanden via Digiplein vind je in de handleiding 'Bestanden delen met studenten'.
Klik hier om deze te downloaden. 


Overige toetsvormen
Juist in deze tijd is het goed om te beseffen dat er naast traditionele toetsen met open en gesloten vragen, ook meer creatievere vormen van toetsen mogelijk zijn. Denk aan het maken van een vlog, advertentie, folder, ondernemingsplan, recept of portfolio. Het is hierbij van belang dat een student weet wat hij moet inleveren (video, tekst), aan welke criteria dit moet voldoen en waarop de student wordt beoordeeld. Je kunt de praktijkopdrachten uit het boek inzetten voor deze toetsvormen.

 

 

Tips veilig toetsen op afstand

De veiligheid waarborgen bij online toetsen is een grote uitdaging. Hieronder volgt een aantal tips om de veiligheid te vergroten:

 • Zorg ervoor dat je weet wie de toets afneemt.
 • Beperk de tijd waarin de toets afgenomen mag worden. De tijd moet realistisch zijn om de toets te maken, maar moet het risico op het zoeken naar bronnen of overleg met anderen beperken. 
 • Zorg dat de toetsvragen in willekeurige volgorde worden afgespeeld. Studenten hebben op deze manier allemaal een andere toets.
 • Tijdens de toetsafname kunnen studenten bronnen raadplegen. Je kunt via programma’s zoals Teams aan de studenten vragen om de camera aan te laten staan. Je kunt dan op afstand monitoren of de student naar het scherm kijkt. Daarnaast kun je toetsen omzetten naar een ‘open boek toets’ waarbij het wordt toegestaan om bronnen te gebruiken. De opdrachten in ‘open-boek-toetsen’ zijn toepassings- of inzichtsgericht.
 • Zorg ervoor dat de online toets maar één keer afgenomen kan worden.
 • De kans dat studenten de toetsvragen opslaan of bewaren is groot. Let er dus op dat de toetsvragen niet hergebruik kunnen worden.  

Online toetsen met Kahoot

kahoot-logo_orig.png

Kahoot is een gratis tool om een quiz af te nemen. De studenten krijgen meerkeuzevragen voorgelegd met maximaal vier antwoordmogelijkheden. Deze antwoordmogelijkheden worden weergegeven in kleuren.
Als docent kun je je scherm met de studenten delen, zodat zij de vragen zien en op hun eigen device het antwoord invullen.

Quiz maken

 1. Ga naar www.kahoot.com
 2. Maak een gratis account aan.
 3. Klik op ‘Create’.
 4. Voeg de vragen toe.
 5. Voeg meerdere antwoorden per vraag toe. Geef aan welk antwoord juist is.
 6. Voege eventueel een afbeelding of video toe.  
 7. Geef bij ‘Time limit’ aan hoeveel bedenktijd de studenten hebben om de vraag te beantwoorden.
 8. Als je alle vragen hebt toegevoegd, klik je op ‘Done’.
 9. Voeg een titel en omschrijving toe.

Quiz delen en afspelen

 1. Via ‘My kahoots’ vind je jouw gemaakte quizen.
 2. Je klikt op ‘Play’ om de quiz te starten.
 3. Klik op de optie ‘Teach’.
 4. Selecteer eventueel de gewenste instellingen. Kies voor ‘Classic’.
 5. Je krijgt een pin te zien die studenten moeten invullen.
 6. Studenten vullen de pin in via https://kahoot.it/ of in de Kahoot-app.
 7. De studenten vullen de pin en hun naam (nickname) in.
 8. Zodra een student een pin heeft ingevoerd, zie je zijn naam op het scherm verschijnen.
 9. Wanneer alle studenten zijn ingelogd, klik je op ‘Start’ om de quiz te beginnen.
 10. De vraag en antwoordmogelijkheden verschijnen in beeld. Iedere antwoordmogelijkheid heeft een eigen kleur.
 11. Studenten geven op hun eigen device hun antwoord door op de kleur te klikken.
 12. Als alle studenten hebben geantwoord of als de tijd om is, komt er een grafiek in beeld met daarop de verdeling van de gegeven antwoorden.
 13. Klik op ‘Next’ om naar de volgende vraag te gaan.
 14. Aan het einde van de Kahoot verschijnen de studenten met de beste resultaten in beeld.

 

Online toetsen met Socrative

socrative.pngSocrative is een gratis tool om een quiz af te nemen. Ook kun je studenten laten strijden in een ‘Space race’. De antwoorden van de studenten verschijnen tijdens de afname van de quiz op jouw scherm (live ‘kamelenrace). Je kunt ervoor kiezen om dit scherm te delen met studenten.

Quiz maken

 1. Ga naar https://socrative.com/
 2. Maak een gratis account aan.
 3. Klik in het dashboard op ‘Quizzen’.
 4. Klik op ‘Add quiz’ en vervolgens op ‘Create new’.
 5. Geef de quiz een titel.
 6. Vervolgens kun je vragen toevoegen. Je hebt de keuze uit meerkeuzevragen, waar/niet waar- vragen en korte open antwoord-vragen.
 7. Als je alle vragen hebt toegevoegd klik je op ‘Save and exit’.
   

Quiz delen en afspelen

 1. Klik op ‘Launch’ en kies ‘Quiz’.
 2. Selecteer de quiz die je wilt afnemen en klik op ‘Next’.
 3. Kies op welke manier je de toets wilt afnemen:
  • Instant feedback: de student geeft antwoord op de vragen in een vaste volgorde en krijgt na iedere vraag het juiste antwoord te zien.
  • Open navigation: de student kiest in welke volgorde hij de vragen beantwoord en kan de gegeven antwoorden nog veranderen.
  • Teacher paced: de docent bepaalt het tempo van de vragen
 4. Klik op ‘Start’. 
 5. De student logt in op de volgende website: https://b.socrative.com/login/student/
 6. De student vult de kamernaam in. Deze staat in het midden bovenin de blauwe balk van jouw scherm of bij ‘rooms’.
 7. De student vult zijn naam in.
 8. De student kan de quiz nu maken. De antwoorden van de studenten verschijnen op jouw scherm als een soort ‘kamelenrace’. Je kunt dit scherm delen met de studenten.
 9. Onder ‘Reports’ kun je de resultaten van afgenomen testen bekijken.

Online toetsen met Quizlet

Quizlet_logo_WhiteOnIndigo_RGB.pngQuizlet is een gratis tool waarmee je flitskaarten kunt maken. Een docent of student voert de begrippen in, vervolgens kunnen er verschillende spelvormen gekozen worden om te oefenen. Quizlet is met name geschikt om studenten zelf te laten oefen en testen of ze lesstof beheersen.

Een studieset aanmaken

 1. Ga naar www.quizlet.com
 2. Maak een gratis account aan.
 3. Log in en klik op ‘Aanmaken’.
 4. Voeg een titel en beschrijving toe.
 5. Klik op ‘Importeren uit Word, Excel, Google Docs’.
 6. Ga naar de docentenhandleiding van een boek. In de laatste opdracht van een hoofdstuk staan de begrippen en omschrijvingen. Kopieer de begrippen en omschrijvingen en plak deze in Quizlet.
 7. Controleer of de begrippen en omschrijvingen worden onderscheiden met een tab. Klik op ‘Importeren’.
 8. Controleer de begrippen. Je kunt zelf ook nog afbeeldingen toevoegen.
 9. Klik op ‘Aanmaken’.
 10. Als je studiesets klaar zijn, kun je een klas aanmaken.
 11. Voeg in de klas bij ‘sets’ de studiesets toe.
 12. Ga naar ‘leerlingen’ en kopieer de toetredingslink. Deel deze URL met jouw studenten.
 13. De studenten kunnen zich gratis aanmelden om deel te nemen aan de klas. Ze moeten hiervoor wel hun gegevens invullen.
 14. Laat de studenten vervolgens klikken op ‘Ga door naar gratis Quizlet’. 
 15. De student klikt op ‘Tot de klas toetreden’.
 16. De student heeft nu toegang tot de studiesets en kan zelf een spelvorm kiezen om te oefenen.
 17. Vanwege de huidige situatie omtrent het Coronavirus biedt Quizlet momenteel gratis docentenaccounts aan. Hierdoor kun je de voortgang van een klas bekijken.
  1. Klik op ‘klassen’.
  2. Selecteer een klas
  3. Klik op ‘Vooruitgang’
  4. Je ziet nu de leeractiviteiten van studenten.

 

 

 

 

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software