Toetsing

Ook op het gebied van toetsing willen we docenten graag ondersteunen. Bij de methoden van de Uitgeversgroep worden bij docenten onder de knop 'Ondersteuning' per boek tools voor testen en toetsen aangeleverd. Deze tools kunnen bestanden, links, protocollen, etc. bevatten. De diverse tools ondersteunen docenten bij de ontwikkeling of afname van de volgende 'toetsvormen:

1. Voortgangstoetsen  
De voortgangstoetsen, ‘Test je kennis toetsen’, kunnen met een formatief doel worden ingezet. De testen bestaan uit 10 gesloten vragen per hoofdstuk. De testen geven informatie over de voortgang van de student en over mogelijke vervolgstappen om het leerproces te verbeteren.

2. Eindtoetsen
Deze toetsen per hoofdstuk bestaan uit open en gesloten vragen. De docent is eindverantwoordelijk en kan deze toetsen met een summatief doel inzetten, hiermee kan een docent nagaan of de leerdoelen zijn behaald. De docent kan deze toetsen aanpassen en heeft een keuze in de wijze waarop deze toetsen worden afgenomen (op papier of via een toetsprogramma naar keuze).

3. Examenvoorbereidingsopdrachten
Deze opdrachten hebben als doel de student voor te bereiden op het examen. Deze opdrachten kunnen verschillende vormen aannemen:
- Examengerichte praktijkopdrachten
- BPV- ofwel stageopdrachten
- Examengerichte taaltoetsen
- Examengerichte rekentoetsen

De docent is regisseur van het onderwijs. Een docent deelt de Test je kennis-toetsen met studenten en kan zelf toetsen samenstellen op basis van items in de Wordbestanden of vanuit de itembanken in Quayn.

De loopbaan van de student staat centraal. Een student heeft in Digiplein inzicht in de voortgang van zijn opdrachten en de resultaten van Test je kennis toetsen. 

Test je kennis in Digiplein

In Digiplein is een speciaal door de Uitgeversgroep ontwikkelde tool beschikbaar; Test je kennis. 

In Digiplein kan een docent Test je kennis-toetsen delen met leerlingen. Een docent krijgt door middel van de Test je kennis-toetsen inzicht in of leerlingen de lesstof hebben begrepen en waar extra instructie nodig is. Een leerling weet door het maken van de Test je kennis-toetsen of hij de basiskennis van een hoofdstuk beheerst. 

Een instructievideo over hoe je Test je kennis moet gebruiken zie je hier

Kennissessie 
Tijdens onze Online Onderwijsbeurs 2022 hebben we kort de mogelijkheden binnen Test je kennis verder toegelicht. © Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software