MBO - Online marketing

Inleiding

Website, Webshop, Twitter, Facebook, YouTube, SEO, SEA, Apps, Layar. Allemaal begrippen waar de huidige werknemers (en dus onze leerlingen) mee in aanraking komen. Om (straks) mee te kunnen praten, te adviseren en/of aan te sturen hebben we diverse leermiddelen ontwikkeld.

Op het gebied van online Marketing en Communicatie is er een schat aan online en social media tools te gebruiken. 

Hoe kunnen bedrijven al deze tools succesvol inzetten? Dat is nu net wat MBO studenten leren in deze module. De onderscheidende factor is dat de studenten ook echt aan de slag gaan met deze middelen. Leren door echt te doen. Dat betekent dat de studenten daadwerkelijk aan de slag gaan met het maken van een blog, het opstellen van een bedrijvenpagina op Facebook, statistieken gaan meten in

Opzet per module Google Analytics en leren hoe ze moeten adverteren op diverse online media. Met deze module verzeker je jouw studenten dat ze kunnen werken met de marketing- en communicatiemiddelen van nu, zodat ze op onder andere hun stage een grote voorsprong hebben.

Een combinatie van theorie en praktijk. Dat betekent dat er vele voorbeelden gegeven worden van het succesvol inzetten van het medium, maar ook stappenplannen met daarin uitleg hoe accounts aangemaakt moeten worden en hoe men kan adverteren. De opdrachten zijn met name praktisch van aard: dat wil zeggen dat studenten daadwerkelijk aan de slag gaan met het aanmaken en beheren van (fictieve) bedrijfsaccounts. Voor de student zijn er geen geheimen meer en weten ze hoe ze het medium succesvol in kunnen zetten voor bedrijven.

Opzet van leermiddelen:

 • Theorie met veel praktijkvoorbeelden;

 • Verwerkings- en praktijkopdrachten;

 • Context in praktijkopdrachten zelf in te vullen;

 • Uitgangspunt: zelf aan de slag!

Elk moduleboek wordt ondersteund met:

 • uitwerkingen

 • video’s

 • links

 • formulieren

 • theorie- en praktijktoetsen

 • trainingen (indien gewenst)

Het aanbod bestaat uit:

 • Combinatiemodule online marketing 

 • Module-serie (per tool een boek)

Verkrijgbaarheid:

 • De moduleboeken zijn los verkrijgbaar als E+Boek (papier en digitaal) -  € 14,50 per boek (OMM 1: € 25,00).

 • De moduleboeken zijn ook verkrijgbaar als E-Boek (schooljaarlicentie, dus alleen digitaal) - € 5,00 per schooljaar.

Modulen: Online marketing MBO

In de combinatiemodule komen de meest gebruikte online tools aan bod. Het is verkrijgbaar als Schooljaarlicentie en als E+Boek (papieren en digitaal). Het boek is zeer praktisch van opzet. 

De combinatiemodule volgt een logisch pad waarin alle onderwerpen worden gecombineerd. Zo leert de student hoe ze een website kunnen maken in Weebly en deze kunnen promoten met diverse social media. Ze analyseren de bezoekersaantallen met Google Analytics, leren ze hoe ze beter vindbaar worden op Google en de basisbeginselen van een webshop worden uitgelegd. Aan de hand van praktische opdrachten  werken de studenten aan een betere online aanwezigheid voor hun (fictieve) bedrijf.

 Boekcode

 Ondertitel

 E-Boek: Schooljaarlicentie /prijs

E+Boek / prijs 

 OMM 1

 Combimodule Online Media 

            € 5,- per jaar         

€ 25,00 

 

Modulen: Online marketing MBO

De modulair opgezette leerlijn ‘Online Marketing en communicatie’, is zowel digitaal als in boekvorm verkrijgbaar..Per module worden de theorie en praktijk op drie niveaus uitgewerkt. Afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau van de leerlingen, zijn zij in staat om op korte tijd hun kennis in online marketing- en communicatie te verbreden. Daarbij gaat het vooral om praktisch toepassen.

Een combinatie van theorie en praktijk. Dat betekent dat er vele voorbeelden gegeven worden van het succesvol inzetten van het medium, maar ook stappenplannen met daarin uitleg hoe accounts aangemaakt moeten worden en hoe men kan adverteren. De opdrachten zijn met name praktisch van aard: dat wil zeggen dat studenten daadwerkelijk aan de slag gaan met het aanmaken en beheren van (fictieve) bedrijfsaccounts. Voor de student zijn er geen geheimen meer en weten ze hoe ze het medium succesvol in kunnen zetten voor bedrijven.

 

 Boekcode

 Ondertitel

  E-Boek: Schooljaarlicentie / prijs

E+Boek / prijs 

 OMM 2

 SEO en SEA 

€ 5,00

 € 14,50

 OMM 3

 Website en webshop 

€ 5,00

€ 14,50

 OMM 4

 Twitter

€ 5,00

€ 14,50

 OMM 5

 Facebook

€ 5,00

 € 14,50 

 OMM 6

 YouTube 

€ 5,00

 € 14,50 

 

Meer informatie

De module OMM  is geschikt voor elke opleiding. De opdrachten zijn zo geformuleerd dat het in de context van de opleiding uit te werken is.

Ga naar www.uitgeversgroep.nl/onlinemarketingmbo of naar www.onlinemarketingmbo.nl voor inzage in de modules, uitwerkingen van studenten en actueel nieuws over online marketing.

Voor meer informatiekunt u contact opnemen met Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl).

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software