Ondernemer Handel (nieuw 2023)

Vanaf schooljaar 2023 is er een nieuw kwalificatiedossier, Ondernemer Handel. Het dossier is gereed en er wordt door ESS en SPL hard gewerkt aan de examendocumenten. Op basis van het dossier en voorlopige concept-examendocumenten ontwikkelen we drie kerntaakboeken en diverse ondersteunende vakboeken.

Verantwoordingsdocumenten
We hebben diverse verantwoordingsdocumenten. Deze documenten worden continue bijgewerkt wanneer er nieuwe informatie over het dossier bekend wordt en zijn dus onder voorbehoud. 

Inhoud nieuw dossier: 
- B1-K1 Profileert zichzelf als ondernemer
- B1-K2 Ontwikkelt een business model
- B1-K3 Voert operationele processen in een handelsonderneming uit
- B1-K4 Ontwikkelt zich in het ondernemen

Aanbod Kerntaakboeken

 • Ondernemerschap en ondernemingsconcept
  OHL B1
  ISBN: 9789400236592
  Druk: 1

  Verwacht juni 2023.
  Prijs € 39,50
  Exameneisen: B1-K1-K2-K4

  Bekijk hier het conceptboek OHL B1.

  Meer info
 • Ondernemerschap en business model
  OHL B2
  ISBN: 9789400231771
  Druk: 1

  Verwacht najaar 2023.
  Prijs € 39,50
  Exameneisen: B1-K2 en B1-K4

  Meer info
 • Ondernemerschap en operationeel plan\
  OHL B3
  ISBN: 9789400236608
  Druk: 1

  Verwacht najaar 2023.
  Prijs € 39,50
  Exameneisen: B1-K3 en B1-K4

  Meer info
 • Aanbod Vakboeken

  Voor de ontwikkelen vakboeken binnen dit dossier wachten we de exameninformatie af van ESS en SPL. Op basis van hun theorie- en of kennis- vaardigheidsexamens gaan we hier mee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan:

  SPL (KE= kennisexamens/ VE: Vaardigheidsexamens)

  ESS (Basis = 1. Verdieping = 2)

  Bedrijfskunde
  Wet- en regelgeving
  Inkoop
  (E-)Logistiek
  (E-)Marketing en communicatie
  Personeel

  Marketing
  Management
  Bedrijfseconomie (beroepsgericht rekenen)
  BedrijfsadministratieFacilitair (recht, vergunningen VACCM, IT)

  De specifieke vakboeken voor de SP-/ESS-gerichte kennis-/thoerie- en vaardigheidsexamens voor Ondernemer handel ontwikkelen we pas als we de examenmatrijzen/examentermen bij ons bekend zijn. De inhoud van die boeken komen voort uit de boeken uit de ECO-lijn. Die zijn dus ook inzetbaar. Zie hieronder.

  ECO-lijn: Combi-vakboeken voor Retail-Commercie-Ondernemer handel

  Er zijn scholen die een breed basisjaar aanbieden om vervolgens studenten vanaf leerjaar 2 uit te laten stromen op specifieke profielen. Daarbij horen dus ook combiboeken. We ontwikkelen hiervoor de vakboekenlijn voor ‘Economie in MBO’. We gebruiken hiervoor:

  • de indeling kennis-vaardigheden in de KD’s;
   • Retail niveau 3-4
   • Commercie niveau 3-4
   • Ondernemer handel niveau 4
  • het examenaanbod en examentermen van ESS
  • het examenaanbod en examentermen van SPL

  We ontwikkelen dus op basis van de kennis en vaardigheidseisen uit de KD's studiemateriaal voor diverse opleidingen. We zijn inmiddels bezig met de voorbereidingen voor een vakboekenlijn voor ‘economie in mbo’. In 2023/2024 brengen we basisboeken (niveau 3-4) en vanaf 2024 de gevorderde boeken (niveau 4) voor diverse ecomische vakgebieden uit, soms nog in diverse contexten. De basisboeken worden uitgegeven als E+boeken (combinatie van papier en digitaal). Daarnaast bieden we per vakgebied een modulebank aan met online modulen in economie (jaarlicentie van alle basis en gevordere modulen). 

  Niveau

  - Niveau 3-4 (deel 1: basis voor het basisjaar) 
  - Niveau 4 (deel 2: gevorderd voor alleen niveau 4 en dus in leerjaar 2/3)

  Inhoud/leerlijnen 

  - EC         E-commerce (online marketing) (klik hier voor concept ECO EC 1) 
  - MA          Marketing (inclusief promotie) (ook in een NIMA-basiskennis variant) (klik hier voor concept ECO MA 1) 
  - SA          Sales (inclsuief verkoop) (klik hier voor concept ECO SA 1) 
  - BC          (Bedrijfs)Communicatie (inclusief tekst, beeld, activiteiten)
  - BE          Bedrijfseconomie (financieel) (incluisef calculaties/beroepsrekenen) (klik hier voor concept ECO BE 1) 
  - BA          Bedrijfsadministratie (boekhouden) (inclusief administratieve vaardigheden)
  - MN         Management (bedrijfsvoering) (inclusief organisatie en personeelsmanagement) (klik hier voor concept ECO MN 1) 
  - RE          Recht (inclusief wetskennis en juridische toepassingen)
  - LG          Logistiek (inclusief transport) (klik hier voor concept ECO LG 1) 
  - BK          Bedrijfskunde (combinatie van economische vakgebieden)
  - PL           Plannen zoals operationeel plan, ondernemingsplan

  Losse boeken (dus een basis en gevorderd boek in 1)

  - TI             Technologie en innovatie (ICT)
  - VM           Visuals en merchandisinG
  - AS            Assortiment (inclsuief warenkennis)
  - EOL         Exact Online (CRM-logistiek-order/verkoop-inkoop/bestel-financieel
  - CASHR   Cashr, het online kassaprogramma

  Belangrijke verschillen met oude KD 'Ondernemer retail'

  Door digitalisering, automatisering en maatschappelijke ontwikkelingen zoals corona en de klimaatcrisis verandert de wereld snel. Een ondernemer speelt in op deze veranderingen door zich voortdurend aan te passen. Het ondernemen van vijf jaar geleden is niet hetzelfde als het ondernemen van nu of van de toekomst en vraagt om een nieuw soort ondernemer met een andere houding, kennis en vaardigheden. Het dossier is daarom vernieuwd zodat het beter aansluit op de actuele ontwikkelingen.

  1. Het belangrijkste verschil is dat de oude kwalificatie specifiek gericht was op het starten van een eigen retailonderneming (B2C) en daar alle kennis en vaardigheden voor aanleerde. De nieuwe kwalificatie is meer gericht op de persoonlijke ontwikkeling als ondernemer in de sector handel. De context van retail is daarom uitgebreid naar de handelssector. De ondernemer handel verkoopt producten plus eventueel aanvullende services. Dat doet die B2C, B2B of een combinatie van beide.
  2. Omdat de nieuwe kwalificatie niet specifiek gericht is op het starten van de eigen onderneming in de retail, maar op het voorbereiden op gaan ondernemen binnen de sector handel in bredere zin, komt het maken van onderbouwde keuzes en evalueren ervan in elke kerntaak terug. De ondernemer handel heeft nog geen eigen onderneming tijdens de opleiding, maar leert alles aan wat nodig is om na de opleiding een eigen onderneming te kunnen starten; dit onderscheidt deze kwalificatie van de Vakman Ondernemer.
  3. Ook is er meer aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de structuur en voor het ontwikkelen van werkprocessen is gebruik gemaakt van het door de sectorkamer Handel vastgestelde 'Referentiedocument Ondernemerschap'
  4. Er zijn 4 kerntaken in plaats van 5; inhoudelijk komen deze grotendeels overeen, wel is de volgorde anders. Het nieuwe dossier bevat geen werkproces over leidinggeven of het werven/selecteren van personeel. Dit onderscheidt deze kwalificatie van de kwalificaties Leidinggeven op basis van Vakmanschap en Manager Retail
  5. Kerntaak 2 is het maken van een business model. Dat is een geüpdatete variant van het ondernemingsplan. Het is gebaseerd op het Business Model Canvas (BMC) en waar het ondernemingsplan werd gebruikt voor de start van de onderneming, is het business model een levend document, dat continu geëvalueerd en doorontwikkeld wordt.

  Interesse?

  Jeroen (1)

  Benieuwd naar de methode en het beschikbare studiemateriaal voor Ondernemer Handel? 
  Neem contact met mij op voor een persoonlijke kennismaking, online of bij jullie team op school. 

  Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl)

  Nieuwsbrief
  Wij houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het lesmateriaal voor mbo Ondernemer Handel! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

  © Educatieve Uitgeversgroep,
  alle rechten voorbehouden

  Design & Realisatie: Holiday Media

  live chat software