Nieuwe leerweg

3432Middel 2@3x.png

Theoretisch leren met een sterk praktijkgericht programma!

De komende jaren draait een pilot om de gemengde en de theoretische leerweg samen te voegen tot een nieuwe leerweg: theoretisch leren aangevuld met een sterk praktijkgericht programma. De voorlopige naam hiervoor is de Nieuwe Leerweg. Met de komst van deze ‘Nieuwe Leerweg’ komt er een mooie, maar ook grote uitdaging aan.

Als educatieve uitgeverij, werkend vanuit een docentencollectief, komen we graag in contact met coördinatoren en docenten van de ‘Nieuwe Leerweg’. Wij zijn volop bezig met het inventariseren en ontwikkelen van de eerste methodeconcepten voor de Nieuwe Leerweg. Een proces waarbij we u en uw collega’s graag betrekken. Wilt u meedenken over de invulling van de methode voor de Nieuwe Leerweg? Neem dan contact op met een van de uitgevers.

In de uitklapmenu’s hieronder vindt u meer informatie over de komende pilotjaren en hoe u op de hoogte blijft van onze laatste ontwikkelingen. Deze pagina wordt met regelmaat geüpdatet.

Nina Lenders                 n.lenders@uitgeversgroep.nl
Manoe Hoogstede        m.hoogstede@uitgeversgroep.nl

Aanbod pilot Nieuwe leerweg

We hebben ons de afgelopen periode beziggehouden met de ontwikkeling van een pilotboek. Dit is een profielbreed basisboek. In dit boek komen de algemene praktijkgerichte vaardigheden uit het kader aan bod.

De opbouw in het boek is als volgt:

 • Deel A: Theorie met verwerkingsopdrachten
 • Deel B: Praktijkopdrachten
 • Deel C: Projectopdracht

 • NLW BASIS PILOT
  Pilot voor algemene praktijkgerichte vaardigheden
  ISBN: 9789400232556
  Druk: 1

  Leverbaar: 1-7-2021

 • Inschrijving mailinglist

  Door u aan te melden voor de nieuwsbrief ontvangt u informatie over de ontwikkeling van de methode en informatie over webinars en landelijke informatiedagen. Maar we volgen ook graag uw ontwikkelingen. We zijn benieuwd naar uw zoektocht, bevindingen en aanpak voor de nieuwe leerweg. Heeft u bijvoorbeeld vragen of wilt u een keer van gedachten wisselen hierover? We videobellen graag en komen ook, indien gewenst, langs bij u op school. 

  Evt. Ik wil ook de volgende collega's inschrijven voor de mailinglist:
  Evt. Schoolgegevens (voor schriftelijke nieuwsbrieven):
  Opmerkingen
  Privacy (Kijk voor de privacyverklaring op: www.uitgeversgroep.nl/privacy)

  Voorlopige uitgangspunten

  Momenteel zijn we druk met het inventariseren van wensen en het opstellen van uitgangspunten op basis van de beschikbare informatie. Uiteraard worden de uitgangspunten tijdens de pilot aangepast op basis van het definitieve programma voor de ‘Nieuwe Leerweg’.

  Inhoud
  De methode borgt de gestelde exameneenheden. Wij bieden per examenonderdeel één boek aan. Hierin vindt u: 

  • hoofdstukken met theorie en verwerkingsopdrachten;
  • interne praktijkopdrachten die binnen de school kunnen worden uitgevoerd;
  • externe projectopdrachten die buiten de school kunnen worden uitgevoerd: bij een bedrijf of organisatie.

  Vorm
  De methode wordt als E+boek uitgegeven, dit betekent: papier en digitaal. Als docent kunt u er zelf voor kiezen op welke manier u het boek gebruikt. Het digitale boek is een interactief boek en biedt de volgende functionaliteiten:

  • Video’s bekijken en websites openen.
  • Leerlingen kunnen digitaal opdrachten maken.
  • Docent kan de voortgang volgen.
  • Docent kan online nakijken en feedback geven.

  Docentenondersteuning 
  De methode biedt omvangrijke docentenondersteuning aan zoals:

  • Docentenhandleiding
  • PowerPointpresentaties
  • Toetsen

  Leerlinggericht
  De methode verwerkt de gestelde exameneisen en zorgt ervoor dat leerlingen:

  • kennis verwerven over algemene en specifieke beroepssectoren;
  • algemene en beroepsspecifieke vaardigheden ontwikkelen middels de praktijkopdrachten;
  • een systematische manier leren denken en handelen;
  • op de hoogte worden gesteld van actuele ontwikkelingen middels voorbeelden, video’s en opdrachten;
  • gestuurd worden in hun loopbaan in de praktijkopdrachten en via een aparte methode LOB.

   

   

  © Educatieve Uitgeversgroep,
  alle rechten voorbehouden

  Design & Realisatie: Holiday Media

  live chat software