Media-redactiemedewerker (nieuw 2023)

Als media-redactiemedewerker (crebo 25200, onderdeel van het KD ‘Mediaredactie’ 23094) vervult de student een belangrijke rol binnen een organisatie. Als redactiemedewerker, mediaredacteur of contentcreator is het schrijven en redigeren van content voor verschillende communicatiedoeleinden dagelijkse kost! Denk aan advertenties, blogs, persberichten, nieuwsbrieven, social media en websites. Daarnaast is het op de juiste manier inzetten van beeld en geluid van groot belang. De student draait zijn of haar hand niet om voor het maken van content voor foto reportages, vlogs, podcasts, video's, documentaires en films.

Onze methode
Kenmerkend voor onze boeken is dat ze zijn geschreven en ingedeeld op basis van de basis- en kerntaken, dit maakt ze uniek. Met deze opzet is het voor zowel de docent als de student transparant welke theorie gekoppeld is aan welke kerntaak en dus aan welk examenonderdeel.

De kwalificatie Media-redactiemedewerker bestaat uit drie kerntaken:
- voorbereiden van content (B1-K1: Voorbereiden opdracht en organiseren werk)
- maken van content (B1-K2: Maken en bewerken van content)
- publiceren/archiveren van content (B1-K3: Publiceren en beheren van content).

Voor elke kerntaak ontwikkelen we een kerntaakboek. Een kerntaakboek bestaat uit:
- een inleidend hoofdstuk over de kerntaak
- hoofdstukken per werkproces
- praktijkopdracht met deelopdrachten poer werkproces

We zijn bezig met de ontwikkeling van de volgende drie kerntaakboeken die in de MRM-licentie worden opgenomen:

 • MRM B1 Voorbereiden van content (planning half mei, klik vanaf april hier voor concept)
 • MRM B2 Voorbereiden van content (planning half juli, klik vanaf mei hier voor concept)
 • MRM B3 Voorbereiden van content (planning half augustus, klik vanaf juli hier voor concept)
 • Let op: De drie kerntaakboeken zouden ook nog als 1 beroepsboek uitgegeven kunnen worden).

Theoretische vakboeken
Naast kerntaakboeken leveren we per 1 augustus 2023 ook via de MRM-licentie voor de volgende vakboeken.

 • MRM DGV Digitale vaardigheden (tevens keuzedeel) (Klik hier voor concept)
 • MRM P&O Planning en organisatie (Klik hier voor concept)
 • MRM BRK Beroepsgericht rekenen (Klik hier voor concept)
 • MRM MA Marketing (voorheen DEO: data, e-commerce en online marketing) (Klik hier voor concept)
 • MRM TRI Tekstredactie en interviewtechnieken (ook voor beroepsgerichte inkleuring Nederlands) (Klik hier voor concept)
 • Eventueel: ENG A2/B1 MRM (voor beroepsgerichte inkleuring Engels) 

Heb je interesse om hieraan mee te werken, neem dan contact met me (Jeroen van Esch) op.

Praktische vakboeken
Naast kerntaakboeken en theoretische vakboeken zullen we de komende jaren ook de volgende praktische vakboeken ontwikkelen:

 • fotografie
 • audiografie
 • videografie
 • grafica (grafische vormgeving)

Heb je interesse om hieraan mee te werken, neem dan contact met me (Jeroen van Esch) op.

MRM-licentie voor pilotjaar
Voor ons is schooljaar 2023/2024 een pilotjaar voor MRM (Mediaredactiemedewerker). Al het ontwikkelde en samensgetrelde materiaal wordt via een speciale MRM-licentie (prijs 100 euro voor 1 schooljaar) aan scholen die mee willen pilotten, aangeboden. Dit biedt scholen die met deze opleikding starten, houvast. Gedurende het pilotjaar kunnen scholen/docenten meehelpen de materialen te beoordelen en of aan te passen / door te ontwikkelen. Voor dit alles, neem gerust contact met me (Jeroen van Esch) op.

Meer weten?

Jeroen (1)

Wil je graag meer weten over onze methode en het lesmateriaal voor Media-redactiemedewerker? Neem contact op met uitgever Jeroen van Esch of plan hieronder direct een online afspraak. 

Plan hier direct een afspraak!

j.vanesch@uitgeversgroep.nl

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software