Mbo onderwijsconcept

De Uitgeversgroep heeft een breed aanbod van methodes en lesmateriaal voor mbo opleidingen voor niveau 1, 2, 3 en 4. Iedere methode is gebaseerd op het volledige kwalificatiedossier. Hiermee houden we uiteraard rekening met vernieuwingen en aanpassingen binnen de geldende dossiers.

We bieden een totaalaanbod voor alle exemeneisen die horen bij een specifieke mbo-opleiding. Dus naast lesmateriaal voor de beroepsgerichte onderdelen hebben we ook methodes voor Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen én loopbaan en burgerschap. Naast de basis- en profieldelen, kun je bij ons ook terecht voor een uitgebreid assortiment aan keuzedelen voor verdieping, verbreding en doorstroom.

Ons lesmateriaal sluit aan op de exameneisen, de wensen van docenten én de belevingswereld van de studenten. 

Ons lesmateriaal voor het mbo is gemaakt voor student én docent!
- E+: een papieren boek inclusief gratis driejarige digitale licentie voor Digiplein. 
- Studentgericht: geschreven in begrijpelijke taal, met een dyslexie-proof lettertype en verrijkt met eigentijdse video’s.
- Overzichtelijke lay-out met rustige bladspiegel. 
- Omvangrijke online docentenondersteuning.
- Borging van de exameneisen.
- Kleinschalig: snel en persoonlijk contact met de uitgever.

Bekijk deze video voor een compleet beeld van ons onderwijsconcept voor het mbo. 

Structuele opbouw

Ieder boek bestaat uit losse onderwijseenheden die als volgt worden opgebouwd: 

  • Deel A: Theorie en verwerking
  • Deel B: Praktijkopdrachten
  • Deel C: Bijlagen / werkkaarten

Deel A bestaat uit verschillende hoofdstukken met een vaste structuur. Door gebruik te maken van een inleiding wordt de voorkennis van leerlingen geactiveerd. Na deze inleiding volgen begrijpelijke leerdoelen die opgesteld zijn aan de hand van de exameneisen. Typerend is de verbinding tussen theorie en verwerkingsopdrachten. Doordat de, vaak praktische, leerling na het lezen van de theorie direct aan de slag gaat met de verwerking, wordt er een hoger leerrendement verwacht. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een begrippenopdracht. De leerling blikt hiermee terug op de belangrijkste onderwerpen binnen het hoofdstuk. Deze kennis wordt vervolgens toegepast in het laatste deel van het hoofdstuk: de eindopdracht.

In deel B, de praktijkopdrachten, zijn de kerntaken en deeltaken uit het examenprogramma leidend. De structuur van de praktijkopdrachten is projectmatig opgebouwd, waarbij planning en reflectie structureel aan bod komen. De praktijkopdrachten bevatten stappenplannen en beoordelingsschema’s voor de beroepsvaardigheden. De beoordelingscriteria sluiten aan op de criteria uit de examens.  

Maak kennis met onze uitgevers voor het mbo!

Benieuwd naar de methodes en het beschikbare lesmateriaal voor het mbo? Neem dan contact met ons op!  

Jeroen (1)

Jeroen van Esch
Uitgever Economie en economische beroepen
(j.vanesch@uitgeversgroep.nl)

Han rond Han Swaans
Uitgever Toerisme, recreatie, luchtvaardienstverlening, pedagogisch werk, sport en bewegen 
h.swaans@uitgeversgroep.nl
Kim Kim de Bakker
Uitgever Nederlands en Rekenen
k.debakker@uitgeversgroep.nl
Lenny

Lenny Braam
Uitgever Moderne vreemde talen
l.braam@uitgeversgroep.nl

Judith Judith Pen
Uitgever mbo horeca
j.pen@uitgeversgroep.nl
Nina en Manoe

Manoe Hoogstede
Nina Lenders
Uitgevers Entree, mbo niveau 2
m.hoogstede@uitgeversgroep.nl
n.lenders@uitgeversgroep.nl

Nieuwsbrief

Ontwikkelingen per opleiding of methode én interessante trainingen of events vermelden wij altijd in onze nieuwsbrieven. Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief mbo.

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software