MBO onderwijsconcept

     

De Uitgeversgroep werkt volgens een zogenaamd totaalconcept.
Dit houdt in dat we voor alle exameneisen een totaalaanbod leveren aan studiematerialen inclusief toetsing en ondersteuning.

Studiematerialen voor MBO exameneisen
1. Beroeps- en managementgericht (kerntaken / werkprocessen)
2. Nederlands (vaardigheden / descriptoren)
3. Moderne Vreemde Talen (vaardigheden / descriptoren)
4. Rekenen (vaardigheden / descriptoren)
5. Loopbaan en Burgerschap (dimensies)

Elk studiewerkboek is een op zichzelf staande onderwijseenheid. Hierdoor kunnen opleidingen zelf hun onderwijsaanbod bepalen.

Onderwijs-, begeleidings- en toetsmodel

Een onderwijsprogramma (onderwijsplattegrond) bestaat uit:

1. onderwijsmodel
2. begeleidingsmodel
3. toetsmodel

Voor ons houdt goed onderwijs in dat de studenten zodanig opgeleid dienen te worden dat ze competent (bekwaam) zijn en blijven om professioneel een beroep uit te oefenen in een bedrijfssituatie en bijbehorende maatschappelijke omgeving. Dit betekent: praktijkgericht opleiden waarin zowel kennis, vaardigheden als persoonlijke kwaliteiten (beroepshouding op basis van de 25 BVE-brede competenties powered by SHL) zowel losstaand als geïntegreerd worden aangeboden.

Onderwijsmodel

Het onderwijsmodel (inhoudelijk lesaanbod) kan bestaan uit:

 • Beroepsgerichte leerlijnen t.b.v. kwalificatiedossiers niveau 1, 2 en 3
 • Managementgerichte leerlijnen t.b.v. kwalificatiedossiers niveau 4 en doorstroming HBO.
 • Beroepsondersteunende leerlijnen t.b.v. brondocumenten ('LLB', 'referentiekader commissie Meijerink', 'referentiedocument Moderne Vreemde Talen', 'brondocument Rekenen/Wiskunde') en doorstroming naar hogere MBO-niveaus en HBO zoals:
  • Managementboeken, delen 0: (introductie managementvakken, nodig voor doorstroming naar hogere MBO-niveaus en indirect naar HBO);
  • REK: rekenvaardigheid aantonen via brondocument 'Referentiedocument taal en rekenen' en nodig voor doorstroming hogere MBO-niveaus en HBO);
  • NED: Nederlands ('Referentiekader commissie Meijerink');
  • MVT: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans ('Referentiedocument MVT');
  • L&B: Leren, Loopbaan en Burgerschap ('brondocument L&B');
  • PRV: Presenteren & Vormgeven (geen verplichte leerlijn, maar onontbeerlijk voor doorstroming niveau 4 en professionele beroepsuitstraling);
  • ICT: (geen verplichte leerlijn, maar nodig voor het aantonen van computervaardigheden).

Het onderwijsmodel kan door de school ingevuld worden met onze studiematerialen, eigen materiaal of die van andere uitgeverijen. Hieronder is een leeg excelbestand te vinden waarop op eenvoudige wijze een onderwijsplattegrond (onderwijsinvulling) gemaakt kan worden.

Onderwijsplattegrond: 4-periodesysteem

Begeleidingsmodel

Het begeleidingsmodel kan bestaan uit:

 • Studiewerkboeken voor Loopbaan, eventueel gecombineerd met Burgerschap;
 • Edupas en Eduscore t.b.v. de voortgang in het leerproces (inclusief koppeling van score-registratiesysteem en stage-registratiesysteem)
 • Docententrainingen

Toetsmodel

Het toetsmodel kan gebaseerd zijn op:

1. Door ons aangeleverde toetsen (diagnostisch):

 • Beroep (kerntaken en werkprocessen): Competentieopdrachten, theorietoetsen, mc-vragen, oefenbundels
 • Talen: (vaardigheden en descriptoren): Taalprotocollen/checklisten, oefenbundels
 • Rekenen: (vaardigheden en descriptoren): Rekenprotocollen/checklisten, rekentoetsen

2. Door ons ontwikkelde examenproducten;

 • Beroep (kerntaken/werkprocessen):
  • BPV-toetsen
  • CGI-toetsen
 • Talen: (vaardigheden en descriptoren):
  • TVT-toetsen (taalvaardigheidstoetsen)
 • Rekenen: (vaardigheden en descriptoren):
  • RVT-toetsen (rekenvaardigheidstoetsen)

De exameneisen per boek (kwalificatiedossiers > uitstroomdifferentiaties) staan in onze toetsplannen (per cohort):

Exameneisen TR-opleidingen t/m Cohort 2011

  De exameneisen per opleiding (kwalificatiedossiers > uitstroomdifferentiaties) staan kort weergegeven in onze samenvattingen:

Heeft u een wens of een vraag, neem contact op met Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl).

MBO-aanbod

Hieronder volgt een compact overzicht van ons aanbod. Voor meer informatie kunt u doorklikken of het tabblad 'Opleidingen' bezoeken.

Basisboeken

   

De Uitgeversgroep werkt volgens een zogenaamd totaalconcept. 
Dit houdt in dat we voor alle exameneisen een totaalaanbod leveren aan studiematerialen inclusief toetsing en ondersteuning.

Studiematerialen voor MBO exameneisen
1. Beroeps- en managementgericht (kerntaken / werkprocessen)
2. Nederlands (vaardigheden / descriptoren)
3. Moderne Vreemde Talen (vaardigheden / descriptoren)
4. Rekenen (vaardigheden / descriptoren)
5. Loopbaan en Burgerschap (dimensies)

Profielboeken

   

De Uitgeversgroep werkt volgens een zogenaamd totaalconcept. 
Dit houdt in dat we voor alle exameneisen een totaalaanbod leveren aan studiematerialen inclusief toetsing en ondersteuning.

Studiematerialen voor MBO exameneisen
1. Beroeps- en managementgericht (kerntaken / werkprocessen)
2. Nederlands (vaardigheden / descriptoren)
3. Moderne Vreemde Talen (vaardigheden / descriptoren)
4. Rekenen (vaardigheden / descriptoren)
5. Loopbaan en Burgerschap (dimensies)

Keuzedelen

   

De Uitgeversgroep heeft een ruim aanbod ontwikkeld aan keuzedelen. Deze keuzedelen zijn op te splitsen in: 

 • Verbredend
 • Verdiepend
 • Doorstroom 

Voor meer informatie over de keuzedelen bekijkt u de pagina 'keuzedelen'. 

Talen

   

De Uitgeversgroep werkt volgens een zogenaamd totaalconcept. 
Dit houdt in dat we voor alle exameneisen een totaalaanbod leveren aan studiematerialen inclusief toetsing en ondersteuning.

Studiematerialen voor VMBO exameneisen
1. Beroeps- en managementgericht (kerntaken / werkprocessen)
2. Nederlands (vaardigheden / descriptoren)
3. Moderne Vreemde Talen (vaardigheden / descriptoren)
4. Rekenen (vaardigheden / descriptoren)
5. Loopbaan en Burgerschap (dimensies)

Rekenen

   

De Uitgeversgroep werkt volgens een zogenaamd totaalconcept. 
Dit houdt in dat we voor alle exameneisen een totaalaanbod leveren aan studiematerialen inclusief toetsing en ondersteuning.

Studiematerialen voor VMBO exameneisen
1. Beroeps- en managementgericht (kerntaken / werkprocessen)
2. Nederlands (vaardigheden / descriptoren)
3. Moderne Vreemde Talen (vaardigheden / descriptoren)
4. Rekenen (vaardigheden / descriptoren)
5. Loopbaan en Burgerschap (dimensies)

ICT

   

De Uitgeversgroep werkt volgens een zogenaamd totaalconcept. 
Dit houdt in dat we voor alle exameneisen een totaalaanbod leveren aan studiematerialen inclusief toetsing en ondersteuning.

Studiematerialen voor VMBO exameneisen
1. Beroeps- en managementgericht (kerntaken / werkprocessen)
2. Nederlands (vaardigheden / descriptoren)
3. Moderne Vreemde Talen (vaardigheden / descriptoren)
4. Rekenen (vaardigheden / descriptoren)
5. Loopbaan en Burgerschap (dimensies)

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software