Keuzedelen

          

     

Sinds de invoering van de herziene kwalificatiedossiers hebben we als docenten te maken met keuzedelen. Een nieuw fenomeen in MBO-land, want leerlingen kunnen op basis van het door school opgestelde keuzeaanbod, kiezen voor een keuzeprogramma waar ze dan ook weer examen in kunnen doen. Zo kunnen ze hun loopbaan verbreden dan wel verdiepen of kansrijker maken voor doorstroom. 

Keuzeboeken, ons antwoord op keuzedelen

De keuzeboeken zijn gericht op de exameneisen van een keuzedeel: We hebben per keuzedeel één leerwerkboek met theorie/verwerking en praktijk. De keuzeboeken geven houvast en bieden een leidraad voor theoretisch (kennis/vaardigheden)  en praktijkgericht (kerntaken/werkprocessen) onderwijs. Alle boeken bestaan uit:

  • Inleiding met informatie over het keuzedeel en de daarbij behorende examen-eisen;
  • Deel A: theoriehoofdstukken met verwerkingsopdrachten
  • Deel B: praktijkopdracht die op school en/of in de BPV uitgevoerd kan worden
  • Eventuele bijlagen

Het aanbod

U kunt ons aanbod inzien in ons MBO-keuzedelen leermiddelenoverzicht:

MBO-Keuzedelen leermiddelenoverzicht: Klik hier om de digitale versie te openen.

U kunt presentexemplaren aanvragen door een e-mail te sturen naar: bestel@uitgeversgroep.nl (€ 10,- (zwart/wit) of € 15 (kleur) per boek). 
Keuzeboeken voor leerlingen zijn zowel via boekhandels als rechtstreeks bij ons te bestellen. 

Docentenondersteuning

Naast het papieren èn digitale boek bieden wij omvangrijke docentenondersteuning: 

  • Docentenhandleiding
  • PowerPointpresentaties
  • Kennistoetsen per hoofdstuk
  • Filmpjes ter ondersteuning van de lessen, gemaakt door ons eigen productiehuis

Examinering keuzedelen

De keuzeboeken sluiten aan bij de keuze-examens van diverse erkende examenleveranciers. Dit lukt nog niet bij alle keuzeboeken omdat de inhoud en wijze van examinering (nog) niet altijd bekend is. We houden regelmatig bij of er ontwikkelingen zijn en zullen eventuele aanpassingen in dan wel bij ons boek (digitaal leermiddelenplein) plaatsen.

 

Meer informatie?

We willen u graag kennis laten maken met de keuzedelen. Dat kan op verschillende manieren:

- Wenst u op de hoogte te worden gehouden van de actuele ontwikkelingen rondom keuzedelen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

- Wenst u een keuzedeel voor onbepaalde tijd op “Mijn Boekenplank”, stuur dan een e-mail naar n.lenders@uitgeversgroep.nl met de gewenste boekcode(s) die u op uw boekenplank wenst.

Nina Lenders (n.lenders@uitgeversgroep.nl)

Auteurs gezocht

We spelen graag in op de wensen van docenten. Bij het aanvragen van een keuzedeel, willen we zo snel mogelijk aan de slag. 
Hiervoor zijn we op zoek naar docent-auteurs voor diverse Keuzeboeken.

Heb je interesse in het ontwikkelen van studiemateriaal? 
Neem dan contact op met Nina Lenders (n.lenders@uitgeversgroep.nl) of 073 - 613 03 09).

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software