Loopbaan en Burgerschap

Het MBO-brondocument Loopbaan en Burgerschap (bron  www.s-bb.nl) beschrijft de kwalificatie-eisen op het gebied van loopbaan en burgerschap voor MBO-studenten. Het document onderscheidt twee dimensies:

 • Dimensie 1 Loopbaan
 • Dimensie 2 Burgerschap
  • Dimensie 2.1 De politiek-juridische dimensie
  • Dimensie 2.2 De economische dimensie
  • Dimensie 2.3 De sociaal-maatschappelijke dimensie
  • Dimensie 2.4 De dimensie vitaal burgerschap

Elke school dient voor de onderwijsinspectie een verantwoordingsdocument op te stellen waarin de
school aantoont aandacht te besteden aan deze exameneisen. Door met ons studiemateriaal te werken
en de competentieopdrachten te laten uitvoeren, kan een school dit eenvoudig aantonen.

We hebben diverse studiematerialen voor 'Loopbaan en/of Burgerschap' ontwikkeld.

MBO - Loopbaan- en burgerschapsboeken

We hebben 'losse' en gecomineerde E+Boeken (papier en digitaal) voor Loopbaan en/of Burgerschap ontwikkeld:

 • Klik hier voor boeken voor Loopbaan
 • Klik hier voor boeken voor Burgerschap
 • Klik hier voor boeken voor Loopbaan en Burgerschap (combiboeken)

Uitgangspunten:

 • Modulair totaalpakket (keuzevrijheid) van E+leerwerkboeken (papier en digitaal)
 • Leer-werkboeken: theorie en verwerkingsopdrachten in 1
 • Gebaseerd op kerntaken/werkprocessen en examenopzet van examenaanbieders
 • Leerlingenondersteuning middels video, audio, links, woordenlijsten, trainingsmateriaal, etc.
 • Docentenondersteuning middels docentenhandleiding, toetsen, examentraining.

Ons concept vindt u op onze website en in de PowerPointPresentatie ‘Uitgeversgroep en MBO.

Wenst u meer informatie, neem contact met me op: Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl).

Loopbaan en 21st century skills

21e eeuwse vaardigheden vormen een nuttige en noodzakelijke investering in een kansrijke toekomst van alle mbo-studenten. Ontwikkeling van deze vaardigheden vraagt inzet en betrokkenheid van alle vakken / leergebieden en daarbij zorgvuldige afstemming. Met daarbij duidelijke kaders en een leerlijn. Ontbreken daarvan schept het risico van fragmentarische of selectieve aandacht voor vaardigheden en de onmogelijkheid ontwikkeling van de vaardigheden goed te monitoren. Met de voorgestelde aanpak van onze auteur Kars Boelens, wordt per vaardigheid een leerproces mogelijk gemaakt.

De 21e eeuwse vaardigheden hebben we samengevoegd tot een 6-delige serie:

 1. Creatief denken en doen
 2. Kritisch denken en doen
 3. Projectmatig denken en doen
 4. Probleemoplossend denken en doen
 5. Cooperatief denken en doen
 6. ICT-gericht denken en doen

De leerwerkboeken zijn gericht op ‘leren door doen’. Het ervaren is daarbij leidend en theorie volgt. In de leerwerkboeken maakt de student kennis met een vaardigheid en wordt hij zich bewust van de mate waarin hij de vaardigheid beheerst (onbewust onbekwaam > bewust onbekwaam). Ook leert hij de vaardigheid beheersen (bewust onbekwaam>bewust bekwaam). In andere vakken / leergebieden wordt de vaardigheid door oefening verder ontwikkeld wat leidt tot automatisering (bewust bekwaam>onbewust bekwaam). In de handleiding per vaardigheid worden suggesties gedaan voor leer- en ontwikkellijnen. De handleiding bevat ook per vaardigheid een docententraining gericht op implementering van de vaardigheid in de opleiding en afstemming van vakken / leergebieden op de specifieke vaardigheid.

MBO - Loopbaan en mentorschap (passend onderwijs, coaching)

Het draait allemaal om de loopbaan van de leerling. Als coach, mentor, leerlingbegeleider, zorgcoördinator, directie wil je de leerling zo goed mogelijk begeleiden in/naar z’n (toekomstige) loopbaan. Ook de overheid vindt dit belangrijk. Naast de loopbaaneisen (dimensie 1 van het verantwoordingsdocument Loopbaan en burgerschap), stelt zij aan scholen de eis om passend onderwijs binnen de eigen school vorm te geven. Het begeleiden en coachen van leerlingen is dus erg belangrijk.

In de praktijk blijkt dit lastig te zijn omdat er geen handvatten worden aangereikt om dit vorm te geven. Met name het begeleiden/coachen van leerlingen die echt opvallen vormt een probleem. Denk hierbij aan leerlingen ‘loopbaanproblemen’ hebben door absentie, gedragsproblemen, te laat komen, angsten, thuissituatie en andere zaken.

We hebben hier de volgende studiematerialen voor ontwikkeld:

 • Het Handboek Passend Onderwijs geeft begeleiders houvast.
 • De Werkboeken Passend Onderwijs (VO en MBO) stellen de school in staat om een dossier aan te leggen. Een dossier met doelen, handelingsadviezen en voortgang. Op iedere moment in het schooljaar kan het worden ingezet en is bedoeld voor het gehele onderwijs. Daarnaast geeft het werkboek leerlingen inzicht in het vermogen om hun doelen te bereiken en te behouden, zodat eventueel uitval of het niet behalen van een diploma voorkomen kan worden.
 • hebben we POP-boeken en formulieren ontwikkeld:
  • coachingformulieren (A3 met boorgaten in sets van 20 stuks) waarin op eenvoudige wijze de voortgang van individuele leerlingen bijgehouden kan worden.
  • trainingsboeken voor de MBO-brede competenties;

Voor meer informatie, neem contact op met Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl of 073-6130309).

MBO - Loopbaan en loopbaandossier

Alles in onderwijs draait om de loopbaan van de leerling. Een loopbaandossier die een leerling door alle scholen mee neemt en waarvan hij/zij zelf eigenaar is, is dus van groot belang. We doen hier onderzoek naar alsmede de wijze waarop onze conetnt een bijdrage kan bieden aan het zogenaamde loopbaanleren. 

Meer informatie volgt maar kunt u ook opvragen bij Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl of 073 - 613 03 09).

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software