Kijk op onderwijs

De Uitgeversgroep is een contentleverancier van modulair studiemateriaal voor onderwijs, begeleiding en toetsing. Wij geloven in het boek als leidraad voor goed onderwijs. Het geeft structuur, rust en houvast aan leerlingen en docenten. Daarnaast zien wij de kracht van papier én digitaal onderwijsmateriaal, waarin praktijk en theorie nauw met elkaar samengaan.

Ons belangrijkste uitgangspunt is: 'vóór en dóór docenten'.  Onze visie wordt dan ook bepaald uit ervaringen, gesprekken met docenten en datgene wat voor scholen werkt. We staan midden in het onderwijsveld. Onze insteek bij het ontwikkelen van educatieve content is het ondersteunen van directies en docenten bij het maken van organisatorische, didactische en inhoudelijke keuzes. 

Lees hieronder meer over de uitgangspunten met betrekking tot ons onderwijsmateriaal.

    

Modulair systeem

De Uitgeversgroep hanteert een modulaire opzet, waardoor scholen keuzevrijheid hebben in organisatie, inhoud, didactiek en toetsing. Alle onderwijseenheden zijn op zichzelf staande modulen, een soort bouwstenen waarmee docenten hun eigen opleiding kunnen vormgeven. Hierdoor is maatwerkgericht onderwijs mogelijk.

Onze bouwstenen bestaan uit hoofdstukken, studieboeken, BPV-boeken, toetsen, examenvoorbereidingen, video’s, opdrachten en andere ondersteunende middelen, etc. 

 • De content is los verkrijgbaar als moduleboeken, die ook als totale, op een examen dan wel een gehele opleiding gerichte serie ingezet kunnen worden. De content kan ook op aanvraag uit hoofdstukken samengesteld worden tot maatwerkuitgaven. 
 • De content is gemetadateerd op onderwerp, context en op niveau, waardoor ‘Spotify’ voor onderwijs mogelijk wordt.

Met onze content zijn we in staat om voor opleidingen, een totaal onderwijsprogramma voor alle examenonderdelen op te stellen (totaalconcept) waarbij opleidingen gebruik kunnen maken van:

 • onze content;
 • eigen lesmaterialen;
 • studiematerialen van andere aanbieders.

De Uitgeversgroep ontwikkelt Digiplein continue door. We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een leerplein. Het leerplein bevat extra ondersteuning zoals video’s, oefenopdrachten en stappenplannen. Bij het samenstellen van een onderwijsprogramma kan de docent in de toekomst ook onderwijseenheden uit het leerplein kiezen. 

Complete leerlijnen

Door de modulaire opzet van onderwijsmateriaal hebben scholen keuzevrijheid in organisatie, inhoud, didactiek en toetsing. We bieden een totaalconcept, waarbij 'de bouwstenen' gecombineerd kunnen worden tot een opleidingsaanbod. 

Het totaalconcept is zowel in de breedte als in de diepte zichtbaar. 
- We bieden een breed en compleet aanbod waarin beroepsgerichte en beroepsondersteunende vakken aan bod komen.
- We bieden onderwijsmateriaal op papier én digitaal. Achter een boek schuilt omvangrijke ondersteuning en toetsing.

Beroepsgerichte profielboeken en keuzeboeken:

 • D&P
 • HBR
 • E&O
 • Z&W

 

AVO-vakken

 • Nederlands
 • Moderne Vreemde Talen
 • Economie
 • Rekenen
 • Maatschappijleer

 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Ondersteuning van online en offline ICT-toepassingen

Beroepsgericht onderwijsmateriaal: 

 • Administratieve beroepen
 • Bediening
 • Commercie (B2B-handel)
 • Dienstverlening
 • Dienstverlening in de luchtvaart
 • Entree-opleidingen
 • Facilitair leidinggevende
 • Financiële beroepen
 • Keuken
 • Logistiek
 • Marketing, communicatie en evenementen
 • Ondernemer horeca/bakkerij
 • Pedagogisch werk
 • Retail (B2C-handel)
 • Secretariële beroepen
 • Sport & bewegen
 • Travel, Leisure & Hospitality
 • Zorg & Welzijn

AVO-vakken

 • Nederlands
 • Moderne Vreemde Talen
 • Economie
 • Rekenen
 • Maatschappijleer
 • Economie en management

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Ondersteuning van online en offline ICT-toepassingen

Naast de keuzevrijheid bieden wij uiteraard ook de service om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes. We kunnen samen met u een onderwijsplattegrond vullen, waarbij exameneisen, urentabellen, didactische en inhoudelijke wensen als uitgangspunt dienen. 

Klik hier voor het MBO-onderwijsconcept.

Klik hier voor het VMBO-onderwijsconcept.

E+boeken: op papier én online toegang

Bij ons krijgt u een E+boek, een papieren exemplaar én toegang tot het digitale boek. Deze boeken zijn inhoudelijk exact hetzelfde en verschillen alleen in praktisch gebruik. Zo kunt u in het digitale boek direct doorklikken naar websites en video’s en is het interactief en webbased.  

Toch alleen een digitaal boek (E-boek) in plaats van een E+boek (digitaal én papier)? Lees hier meer over het E+Boek. 

Structurele opbouw

 Een boek bestaat uit losse onderwijseenheden. Deze eenheden worden in een boek geordend aan de hand van de volgende opbouw:

 • Deel A: Theorie en verwerking
 • Deel B: Praktijkopdrachten
 • Deel C: Bijlagen / werkkaarten

Deel A bestaat uit verschillende hoofdstukken met een vaste structuur. Door gebruik te maken van een inleiding wordt de voorkennis van leerlingen geactiveerd. Na deze inleiding volgen begrijpelijke leerdoelen die opgesteld zijn aan de hand van de exameneisen. Typerend  is de verbinding tussen theorie en verwerkingsopdrachten. Doordat de, vaak praktische, leerling na het lezen van de theorie direct aan de slag gaat met de verwerking, wordt er een hoger leerrendement verwacht. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een begrippenopdracht. De leerling blikt hiermee terug op de belangrijkste onderwerpen binnen het hoofdstuk. Deze kennis wordt vervolgens toegepast in het laatste deel van het hoofdstuk: de eindopdracht.

Voor de praktijkopdrachten zijn de kerntaken en deeltaken uit het examenprogramma leidend. De structuur van de praktijkopdrachten is projectmatig opgebouwd, waarbij planning en reflectie structureel aan bod komen. De praktijkopdrachten bevatten stappenplannen en beoordelingsschema’s voor de beroepsvaardigheden. De beoordelingscriteria sluiten aan op de criteria uit de examens.  

Door de structurele opbouw van onderwijseenheden is het mogelijk om maatwerk te leveren. De docent of coördinator bepaalt hierbij zelf de inhoud van een boek. Voor meer informatie bekijk hier ons ‘Maatwerk-concept’.

Omvangrijke ondersteuning

De Uitgeversgroep bestaat vóór en dóór docenten. Hierdoor staan we dicht bij het lesgeven en de praktijk van de docent. Om de docent, maar ook de leerling ondersteuning te bieden bij het volgen en faciliteren van onderwijs bieden wij op Digiplein ondersteunende materialen aan. De ondersteuning kan per methode verschillen, maar bestaat meestal uit een docentenhandleiding, toetsen per hoofdstuk, PowerPointpresentaties en educatieve video’s.

Naast de reguliere ondersteuning bieden wij extra beroepsgerichte en beroepsondersteunende opdrachten. 

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software