ICT

Het ICT-gericht denken en werken (onderdeel van de 21e century skills) vindt bij ons plaats in diverse studiematertialen. ICT-vaardigheden zijn namelijk geen doel op zich maar een middel om op professionele wijze een beroep uit te oefenen. We hebben echter ook specifieke ICT-gerichte studiematerialen:

 • ICT - Officepakketten
 • ICT - Online marketing en communicatie
 • ICT - Praktijksoftwarepakketten
 • ICT - Exact Online
 • ICT - Digitale vaardigheden als keuzedelen
 • ICT- 21e Century skills
 • ICT - Cashr (online kassaprogramma)

Geïnteresseerd? Bekijk dan onderstaand uitklapmenu.

ICT - Office

Werken met Office-pakketten kunnen leerlingen allemaal. Maar kunnen ze de pakketten ook effectief en efficiënt inzetten? 

We bieden combinatieboeken die de leerlingen meer met basisvaardigheden laat oefenen. De specifieke Office-moduleboeken gaan dieper op de softwaremogelijkheden in. Bij alle Office-boeken bieden we praktijkopdrachten die elk als een soort eindopdracht de vaardigheden van de leerlingen toetst.

Het aanbod van E+Boeken (papier en digitaal):

 • Word, Excel, Powerpoint en combinatieboeken met Office 2010
 • Word, Excel, Powerpoint en combinatieboeken met Office 2013
 • Werken met Office 365 (2017)

ICT - Online marketing en communicatie

ICT - Online Marketing en communicatie

Website, Webshop, Twitter, Facebook, YouTube, SEO, SEA, Apps, Layar. Allemaal begrippen waar de huidige werknemers (en dus onze leerlingen) mee in aanraking komen. Om (straks) mee te kunnen praten, te adviseren en/of aan te sturen hebben we diverse leermiddelen ontwikkeld.

Op het gebied van online Marketing en Communicatie is er een schat aan online en social media tools te gebruiken. 

Hoe kunnen bedrijven al deze tools succesvol inzetten? Dat is nu net wat MBO studenten leren in deze module. De onderscheidende factor is dat de studenten ook echt aan de slag gaan met deze middelen. Leren door echt te doen. Dat betekent dat de studenten daadwerkelijk aan de slag gaan met het maken van een blog, het opstellen van een bedrijvenpagina op Facebook, statistieken gaan meten in

Opzet per module Google Analytics en leren hoe ze moeten adverteren op diverse online media. Met deze module verzeker je jouw studenten dat ze kunnen werken met de marketing- en communicatiemiddelen van nu, zodat ze op onder andere hun stage een grote voorsprong hebben.

Een combinatie van theorie en praktijk. Dat betekent dat er vele voorbeelden gegeven worden van het succesvol inzetten van het medium, maar ook stappenplannen met daarin uitleg hoe accounts aangemaakt moeten worden en hoe men kan adverteren. De opdrachten zijn met name praktisch van aard: dat wil zeggen dat studenten daadwerkelijk aan de slag gaan met het aanmaken en beheren van (fictieve) bedrijfsaccounts. Voor de student zijn er geen geheimen meer en weten ze hoe ze het medium succesvol in kunnen zetten voor bedrijven.

Opzet van leermiddelen:

 • Theorie met veel praktijkvoorbeelden;

 • Verwerkings- en praktijkopdrachten;

 • Context in praktijkopdrachten zelf in te vullen;

 • Uitgangspunt: zelf aan de slag!

Elk moduleboek wordt ondersteund met:

 • uitwerkingen

 • video’s

 • links

 • formulieren

 • theorie- en praktijktoetsen

 • trainingen (indien gewenst)

ICT - Praktijksoftware

ICT - Praktijksoftware

Binnen branches worden softwarepakketten gebruikt waar de leerlingen (soms al tijdens de stage) mee moeten (leren) werken. Hieronder ons aanbod aan studiematerialen. De software dient door de school zelf geregeld te worden. 

Voor meer informatie, neem contact op met Sander van Berkel (s.vanberkel@uitgeversgroep.nl of 073 - 613 03 09).

ICT - Exact Online

ICT - Exact Online

We ontwikkelen diverse COMPLETE leerpakketten voor Exact Online. Dit houdt in dat we zorgen voor leerlingenlicenties, templates, digitale en/of papieren leerwerkboeken (theorie en veel opdrachten), powerpoints, uitwerkingen, video's, informatie- en studiedagen. Het bedrijf Exact heeft een speciale pagina voor het onderwijs, namelijk www.exactonline/nl/onderwijs. Hierop staat ook een videopresenatie  met uitleg vanuit Exact. 

Docenten dienen een docentenlicentie (docentenaccountant-licentie) aan te vragen bij Ivo Hoogwerf (ivo.hoogwerf@exact.com) van Exact. Hiermee kunnen ze meerdere jaren achtereen ExactOnline Handel gebruiken, leerlingen volgen en docententoegang (voor collegae) regelen. 

Leerlingen hebben hun leerlingenlicentie (leerlingenaccount middels activeercode op boek) op de achterzijde van hun ExactOnline-boek staan. Ze dienen eerst op www.exactonline.nl/onderwijs een leerlingenaccount aan te maken.  Daarbij hebben ze de activeercode (achterzijde boek) nodig om gratis toegang te verkrijgen tot exactonline en onze templates. In het boek en/of op de 'EaxatOnline LeerlingenInstructie' (zie digiplein) wordt dit uitgelegd. De leerlingenlicentie is maximaal 1 jaar geldig en niet verlengbaar. In inciudentele gevallen kunnen wij leerlingenlicenties via docenten los beschikbaar stellen.

Helpdesk Uitgeversgroep: Sander van Berkel (s.vanberkel@uitgeversgroep.nl of 073-6130309) of Jeroen van Esch.

ICT - Digitale vaardigheden als keuzedeel

ICT - Digitale vaardigheden als keuzedeel

Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze.

Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat.

In de boeken 'Digitale vaardigheden' komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • ICT ofwel Informatie, Communicatie, Technologie
 • Hardware
 • Software
 • Online officepakketten (outlook.com / office365)
 • Werken met office
  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  • Access (alllen bij gevorderd en zeer inleidend)

We hebben voor het keuzedeel twee leer-werkboeken ontwikkeld. De boeken woprden ondersteund met digitale ondersteuning voor het maken van de divcerse opdrachten. Voor docenten zijn er powerpoints, uitwerkingen, praktijktoetsen 9als examen in te zetten).

ICT - 21st century skills

ICT - 21st Century skills

21e eeuwse vaardigheden vormen een nuttige en noodzakelijke investering in een kansrijke toekomst van alle mbo-studenten. Ontwikkeling van deze vaardigheden vraagt inzet en betrokkenheid van alle vakken / leergebieden en daarbij zorgvuldige afstemming. Met daarbij duidelijke kaders en een leerlijn. Ontbreken daarvan schept het risico van fragmentarische of selectieve aandacht voor vaardigheden en de onmogelijkheid ontwikkeling van de vaardigheden goed te monitoren. Met de voorgestelde aanpak van onze auteur Kars Boelens, wordt per vaardigheid een leerproces mogelijk gemaakt.

De 21e eeuwse vaardigheden hebben we samengevoegd tot een 6-delige serie:

 1. Creatief denken en doen
 2. Kritisch denken en doen
 3. Projectmatig denken en doen
 4. Probleemoplossend denken en doen
 5. Cooperatief denken en doen
 6. ICT-gericht denken en doen

De leerwerkboeken zijn gericht op ‘leren door doen’. Het ervaren is daarbij leidend en theorie volgt. In de leerwerkboeken maakt de student kennis met een vaardigheid en wordt hij zich bewust van de mate waarin hij de vaardigheid beheerst (onbewust onbekwaam > bewust onbekwaam). Ook leert hij de vaardigheid beheersen (bewust onbekwaam>bewust bekwaam). In andere vakken / leergebieden wordt de vaardigheid door oefening verder ontwikkeld wat leidt tot automatisering (bewust bekwaam>onbewust bekwaam). In de handleiding per vaardigheid worden suggesties gedaan voor leer- en ontwikkellijnen. De handleiding bevat ook per vaardigheid een docententraining gericht op implementering van de vaardigheid in de opleiding en afstemming van vakken / leergebieden op de specifieke vaardigheid.

ICT - Cashr (online kassaprogramma)

 • CASHR 1
  Online kassaprogramma: Cashr voor medewerkers
  ISBN: 9789400229440
  Druk: 1

  Online kassaprogramma: Cashr voor medewerkers

  Het leerwerkboek bespreekt de theorie rondom kassawerkzaamheden. Dit gebeurt aan de hand van het retail-horecabedrijf 'Lunchshop BOERgondisch'. Een lunchroom met boerderijproducten op een boerderij.

  Het boek behandelt naast de theorie ook de kassahandelingen met het online kassaprogramma Cashr (onderdeel van Exact). Leerlingen werken dan niet met de computer, maar met hun eigen mobieltje. Op de achterkant van het boek is een toegangscode van Cashr te vinden, uniek voor 1 persoon. Deze code geeft 11 maanden toegang tot de digitale omgeving van Cashr. 


  Toevoegen in winkelwagenToegevoegd
 • © Educatieve Uitgeversgroep,
  alle rechten voorbehouden

  Design & Realisatie: Holiday Media

  live chat software