Uitgeversbijeenkomst - ROC Friese Poort

MBO - Travel, Leisure & Hospitality

Vanaf Cohort 2015 hebben de scholen te maken met een herziening in het MBO (www.ihks.nl) en nieuwe KD’s (kwalificatiedossiers: zie www.s-bb.nl). Ons docentencollectief is fanatiek bezig met de ontwikkeling van studiematerialen hiervoor. Middels deze pagina geven we inzicht in onze activiteiten.

Ons concept:

-          Modulair totaalpakket (keuzevrijheid) van E+leerwerkboeken (papier en digitaal)

-          Leer-werkboeken: theorie en verwerkingsopdrachten in 1

-          Gebaseerd op kerntaken/werkprocessen en examenopzet van examenaanbieders

-          Leerlingenondersteuning middels video, audio, links, PowerPoints, woorden- of begrippenlijsten, trainingsmateriaal, etc.

-          Docentenondersteuning middels docentenhandleiding, toetsen, cases, en PowerPoints per hoofdstuk

Ons concept vindt u op onze website en in de PowerPointPresentatie ‘Uitgeversgroep en MBO’.

Ons aanbod:

-          KD-gerichte basis- en profielboeken (zie hieronder)

-          Keuzeboeken (ga naar www.uitgeversgroep.nl/MBO-keuzedelen)

-          Generieke en beroepsgerichte boeken voor examinering van:

Ons aanbod vindt u op onze website en in ons totale leermiddelenoverzicht.

Specifieke opleidingsinformatie vindt u in ons zogenaamde opleidingskatern

Hieronder vindt u de presentatie en servicedocumenten van Uitgeversgroep

Hieronder vindt u ons aanbod per kwalificatiedossier.

Bovenstaande informatie zal op basis van uw wensen aangevuld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl)

- Han Swaans (h.swaans@uitgeversgroep.nl).

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software