Toetsing

Bij de methoden van de Uitgeversgroep worden per boek de volgende toetsen aangeleverd:

1. Hoofdstuktoetsen bestaande uit gesloten en/of open vragen.

2. Eindtoets per boek waarin de nadruk ligt op:

  • Specifieke kennis

  • Specifieke beroepsvaardigheden

  • Algemene beroepsvaardigheden (21e eeuwse vaardigheden)

3. Examenvoorbereidingsopdrachten

  • Examengerichte praktijkopdrachten

  • BPV- ofwel stagepraktijkboeken

  • Examengerichte taaltoetsen

  • Examengerichte rekentoetsen

De Uitgeversgroep maakt een onderscheid in formatieve en summatieve toetsen.

De hoofdstuktoetsen geven informatie over de voortgang van de student en over mogelijke vervolgstappen om het leerproces te verbeteren. De eindtoets kan ingezet worden met een summatieve functie, hiermee kan een docent nagaan of de leerdoelen zijn behaald.

De toetsen van de Uitgeversgroep zijn gericht op de verschillende piramidelagen van Miller. De voortgangstoetsen zijn voornamelijk gericht op de piramidelaag ‘weten’ en daar waar mogelijk op  ‘weten hoe’. De eindtoetsen en oefenexamenopdrachten zijn gericht op de piramidelagen ‘weten’, ‘weten hoe’ en ‘tonen’.

De docent is regisseur van zijn of haar onderwijs. Een docent kan zelf toetsen samenstellen op basis van de items in de Wordbestanden of vanuit de itembanken in Quayn.

De loopbaan van de student staat centraal. In de toekomst zullen de resultaten van de toetsen verwerkt worden in het loopbaandossier van de student. Klik hier voor meer informatie over het loopbaanleren.

De landelijk vastgestelde exameneisen vormen de basis van zowel de boeken als de toetsen/examens:

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software