Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo niveau 2

Vanaf augustus 2020 kunnen leerlingen een doorlopende leerroute volgen, een gezamenlijk onderwijsprogramma van het vmbo en mbo. De doorlopende leerroute begint in de bovenbouw van het vmbo. Vanaf de derde klas vmbo wordt de lesstof van de profieldelen van het vmbo en de methode voor mbo gecombineerd tot één onderwijsprogramma.

De leerling behaalt dan zowel een vmbo- als een mbo-diploma. De wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo maakt het mogelijk om op deze manier het onderwijs te verdiepen, te verrijken of te versnellen. Zo wordt overlap in de examenprogramma’s zoveel mogelijk voorkomen wat minder uitval op mbo tot gevolg heeft.

doorlopende leerroute vmbo-mbo 2-3-4

Een andere vorm is de geïntegreerde leerroute. Deze route is geschikt voor basisberoepsleerlingen en duurt over het algemeen één jaar langer. Het behalen van een vmbo-diploma is niet verplicht. De leerlingen mogen het vmbo examen in zijn geheel of een deel ervan overslaan. Ze krijgen dan geen vmbo-diploma.geintegreerde leerroute

Als uitgeverij van zowel vmbo- als mbo methodes voor onder andere de beroepsgerichte markt, hebben we een breed aanbod van mogelijkheden.

Voorbeelden doorlopende leerroutes

Als uitgeverij van zowel vmbo- als mbo methodes voor onder andere de beroepsgerichte markt, hebben we een breed aanbod van mogelijkheden.

DOORLOPENDE LEERROUTE afbeelding

Klik op onderstaande beroepen om een visual te zien van hoe de leerroute er uit kan zien:

> Gastheer/gastvrouw
> Uitvoerend bakker
> Kok
> Medewerker sport en recreatie (vanuit HBR)
> Retailmedewerker
> Logistiek medewerker
> Assistent business services
> Helpende zorg en welzijn
Medewerker sport en recreatie (vanuit Z&W)
> Facilitair medewerker

Meer informatie

De wet doorlopende leerroutes versterkt een beweging die al is ingezet: overal in het land wordt hard gewerkt aan een naadloze aansluiting van het vmbo-mbo. Meer lezen? Lees hier de handreiking doorlopende leerroutes.

Interesse?

Heb je vragen, ideeën of wil je samen met één van de uitgevers nadenken over de doorlopende leerroutes? Neem gerust contact op met:

Judith Pen                         j.pen@uitgeversgroep.nl             Uitgever vmbo-mbo horeca
Jeroen van Esch               j.vanesch@uitgeversgroep.nl      Uitgever mbo economie e.a
Han Swaans                      h.swaans@uitgeversgroep.nl     Uitgever mbo zorg en welzijn, sport en bewegen, facilitair e.a. 
Tanja Mols                         t.mols@uitgeversgroep.nl           Uitgever vmbo Z&W, E&O, LOB e.a.

Team doorlopende leerroutes

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software