Digiplein Premium

Als docent wil je de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden met zo min mogelijk administratieve lasten. We staan als docenten continue onder tijdsdruk. Daarom willen we snel, een goed inzicht hebben in leerlingeninformatie, roosters, al dan niet gemaakt (huis)werk en resultaten. Ook willen we leerlingen helpen bij problemen. Persoonsgerichte lesstof voor herhaling, verbreding en verdieping geeft ondersteuning bij het lesgeven.
Daarnaast willen we snel en gemakkelijk informatie delen met o.a. leerlingen, collegae, ouders en (stage)bedrijven. Ook willen we dubbele werkzaamheden voorkomen. Denk hierbij aan een eenvoudige en goede overdracht van informatie van toeleverende scholen en aan vervolgonderwijs, maar ook van voorgaande en aan opvolgende mentoren.

Een school- en uitgeveronafhankelijk leerlingvolgsysteem is dus noodzakelijk voor een leven lang leren en werken. Dit alles kan alleen als de leerling eigenaar wordt van zijn eigen content, resultaten, etc.

“De docent is de regisseur van zijn eigen onderwijs/lesplan” 

 “De student/leerling is de regisseur van zijn eigen portfolio/content”

“Partijen als docenten, werkgevers, uitgeverijen ondersteunen student/leerling met content.”

Het bovenstaande is mogelijk via een loopbaanlerenplatform. Een platform waarin elke leerling/student/stagiaire/werknemer een eigen account en profiel heeft en aan de hand van een cursus- en trainingsaanbod een loopbaandossier aanvult. Ook een platform waarin zij en andere partijen met elkaar een samenwerking aangaan in zake een leven-lang-leren.

Het Digiplein Premium concept voldoet aan zo'n platform.

Het bedrijf Bloomwise heeft als eerste het concept omarmt en heeft een platform naar haar eigen platform ontwikkeld. De Uitgeversgroep heeft een samenwerking met het concept gesloten voor het onwikkelen van content. 

De komende jaren wordt dit platform (en hopelijk ook andere platformen die voldoen aan het concept/keurmerk) verder uitgebouwd en verfijnd. De Uitgeversgroep zal steeds meer content via dit platform beschikbaar gaan stellen. Docenten kunnen ook zelf content in dit platform zetten. Voor meer informatie: mail/bel Kim de Bakker (k.debakker@uitgeversgroep.nl) of Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl) of Wim de Boer (w.deboer@bloomwise.nl).

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software