Loopbaan en Passend Onderwijs (coaching)

Het draait allemaal om de loopbaan van de leerling. Als coach, mentor, leerlingbegeleider, zorgcoördinator, directie wil je de leerling zo goed mogelijk begeleiden in/naar z’n (toekomstige) loopbaan. Ook de overheid vindt dit belangrijk. Naast de loopbaaneisen (dimensie 1 van het verantwoordingsdocument Loopbaan en burgerschap), stelt zij aan scholen de eis om passend onderwijs binnen de eigen school vorm te geven. Het begeleiden en coachen van leerlingen is dus erg belangrijk.

In de praktijk blijkt dit lastig te zijn omdat er geen handvatten worden aangereikt om dit vorm te geven. Met name het begeleiden/coachen van leerlingen die echt opvallen vormt een probleem. Denk hierbij aan leerlingen ‘loopbaanproblemen’ hebben door absentie, gedragsproblemen, te laat komen, angsten, thuissituatie en andere zaken.

We hebben hier de volgende studiematerialen voor ontwikkeld:

  • Het Handboek Passend Onderwijs geeft begeleiders houvast.
  • De Werkboeken Passend Onderwijs (VO en MBO) stellen de school in staat om een dossier aan te leggen. Een dossier met doelen, handelingsadviezen en voortgang. Op iedere moment in het schooljaar kan het worden ingezet en is bedoeld voor het gehele onderwijs. Daarnaast geeft het werkboek leerlingen inzicht in het vermogen om hun doelen te bereiken en te behouden, zodat eventueel uitval of het niet behalen van een diploma voorkomen kan worden.

Tenslotte:

  • hebben we coachingformulieren (A3 met boorgaten in sets van 20 stuks) waarin op eenvoudige wijze de voortgang van individuele leerlingen bijgehouden kan worden.
  • hebben we trainingsboeken voor competenties;
  • zijn we bezig met:

Meer informatie:

Voor meer informatie, neem contact op met Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl of 073-6130309).

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software