Auteurs

Onze docent-auteurs vormen als Contengroep het ontwikkelhart van de organisatie. We voeren meestal gesprekken over content of boeken maar zijn ook benieuwd naar wat er leeft, welke wensen er zijn en wat we wel of niet kunnen verwachten. Daarvoor voeren we voortgangsgesprekken, organiseren we schrijvers- en gebruikersdagen, sturen we uitnodigingen voor beurzen en vieren we elk lustrum met een jubileumfeest. Dit zijn allemaal offline-bijeenkomsten. We zullen dit de komende jaren uitbreiden met online meetings en events.

Hieronder het reactieformulier zomer 2020.

Reactieformulier 'Auteurs 2020'

1. AUTEUR:
2. VOORTGANGSGESPREK (september/oktober)
Ik voer het voortgangsgesprek graag met de volgende uitgever(s):
Ik heb voorkeur om het voortggangsgesprek op 1 van de volgende dagdelen te voeren:
Ik heb de volgende gespreksonderwerpen voor het komende voortgangsgesprek:
3. SCHRIJVERSDAG
Ik ben aanwezig op de schrijversdag (thema Online lesgeven en toetsing) van zaterdag 7 november van 10.00 - 14.00 uur
4. MEEDENKEN/MEEWERKEN
Ik ben geinteresseerd in het maken van of een rol spelen bij video's over de volgende onderwerpen (we nemen contact hierover met je op):
Ik heb interesse om toetsmateriaal te ontwikkelen:
Ik wens graag mee te denken tijdens een dinsdagavondsessie en/of zaterdagmiddagsessie over allerlei onderwerpen die betrekking hebbende Contentgroep (ontwikkelen), Productiegroep (produceren van print/beeld) en/of Uitgeversgroep (promoten/verkopen):
Privacy
Ik heb de privacyverklaring (www.uitgeversgroep.nl/privacy) gelezen en ga akkoord.

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software